ACCESS to Leisure - Együtt a szabadidőért!

Az ACCESS to Leisure projekt, mely a szabadidő eltöltésének inkluzív megvalósítását tűzte ki célul, az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával valósul meg 2022 februárjától 2024 júliusáig. A folyamatban alapítványunk koordinátori és szakmai vezető szerepet vállalt.
A projekt során nemzetközi partnereinkkel közösen egy komplex képzési csomagot tervezünk annak érdekében, hogy az értelmi fogyatékos emberek készségei fejlődjenek, és képessé váljanak arra, hogy szabadidejüket hatékonyan, nekik tetsző elfoglaltságokkal töltsék ki, és erre a környezetükben másokat is motiváljanak.

Partnerszervezetek:

KVPS, Finnország https://kvps.fi/
HUBBIE, Belgium https://www.hubbie.brussels/nl
Atempo, Ausztria https://www.atempo.at/
Center Val, Szlovénia
Kézenfogva Alapítvány, Magyarország

Egy olyan módszertani képzési csomagot dolgozunk ki, aminek célja, hogy az értelmi fogyatékos felnőttek szabadidő szervezővé válhassanak, mind a saját, mind más fogyatékos emberek szabadidejének tekintetében. A projekt tevékenységekben az értelmi fogyatékos emberek, mint szabadidő szervező facilitátorok; valamint szakemberek és a helyi közösségből érkező önkéntesek, mint támogatók, társ-facilitátorként vesznek részt. A projektben a szabadidős tevékenységek megvalósulását a digitális eszközök segítségével érjük el.

A projekt egy participatív kutatással indul, ahol feltérképezzük az egyes országokra jellemző, inkluzív szabadidő eltöltési formákat és jó gyakorlatokat. Ezek után a kutatás eredményeire alapozva kezdjük el kidolgozni a módszertani anyagokat és képzési kézikönyveket, eszköztárakat.
A projekttel célunk, hogy a résztvevő fogyatékos emberek életminősége javuljon, mely kapcsán folyamatos mérést végzünk majd. Célunk, hogy a projektnek köszönhetően aktívabb közösségszervezés valósuljon meg a partnerszervezetek környezetében.

Munkánk várható eredményei:

- Inkluzív és participatív kutatást valósítunk meg a szabadidő témakörében, ami során összegyűjtjük a jó gyakorlatokat, és az eredményeket egy szellemi termékben dolgozzuk fel.
- Szellemi termékeket dolgozunk ki a partnerséggel a következő témákban:
• Könnyen érthető képzési anyag értelmi fogyatékos emberek számára – Hogyan váljunk szabadidő szervezővé? címmel
• Képzési anyag szakemberek számára - Hogyan váljunk a szabadidő szervező támogatójává? címmel
• Képzési anyag a helyi közösség tagjai számára - Hogyan váljunk a szabadidő szervező támogatójává? címmel
• Eszköztár könnyen érthető formában értelmi fogyatékos emberek számára
• Eszköztár a helyi közösség tagjai számára

A képzési anyagoknak és eszköztáraknak az angol univerzális változat mellett, finn, flamand, szlovén, német és magyar nyelvű, helyi adaptációja is készül majd.
A projekt második évében 3 nemzetközi képzést valósítunk meg és a partnerországokban tesztelési alkalmakat, valamint multiplikációs eseményeket szervezünk majd. Tesszük ezt azért, hogy minél több érdeklődővel tudjuk megismertetni az ACCESS to Leisure képzési csomagot, és annak innovatív és inkluzív megközelítését.

Köszönjük az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatását!

ACCESS to Leisure
Adult education Courses on Capacity-building for the Engagement and Support of Self-advocates in the field of Leisure
2021-1-HU01-KA220-ADU-000033395


ACCESS to Leisure projekt hírek

2022. február 22.

Nagy sikerrel rendeztük meg az ACCESS to Leisure projekt első nemzetközi találkozóját. A partnerség egy innovatív képzési csomag kidolgozására vállalkozott a szabadidő témakörében, melyben az értelmi fogyatékos személyek képzőkként vesznek majd részt. Nagyon örültünk a személyes találkozásnak és hogy elkezdhettük a közös munkát ebben az új, általunk koordinált Erasmus+ projektben.


2022. március 25.

Elkészült a logó! Közösen dolgoztunk a projekt találkozón a logó terveken, és nagyon örülünk, hogy a továbbfejlesztés után, mindnyájunknak tetszik a végső logó. Szerettük volna, ha a projekt logója az inklúziót és a dinamikát türközi, ami a szabadidő eltöltése közben is fontos lehet.


2022. április 29.

Inkluzív csapatokat hoztunk létre minden partnerországban, annak érdekében, hogy a projekt fejlesztéseit értelmi fogyatékos tapasztalati szakértőkkel, munkatársainkkal és helyi támogatókkal beszéljük át közösen. Az együttműködések elkezdődtek, a képen épp a flamand Hubbie csapata mosolyog ránk.


2022 június 23.

Szorgosan dolgozunk a kutatás következő fázisán, ami az 1. szakmai anyaghoz kapcsolódik majd. A fotóinterjú vizuális módszerével dolgozunk, ami abban is támogatja az értelmi fogyatékos embereket, hogy elmondják hogyan töltik a szabadidejüket. A magyar csapat tagjai egy előkészítő alkalmon is részt vettek, ahol arról tanultak Csoszó Gabriella fotóművésztől, hogy hogyan tudnak jó – és hangulatos – képeket készíteni.


2022. július 14.

Az idő csak úgy repül, már véget is ért a kutatási szakasz. Sok jó gyakorlatot gyűjtöttünk, sokat tanultunk a mélyinterjúk során és nagyszerű képek készültek a fotóinterjú szakaszában. Itt erre látszik egy jó példa, melyet az osztrák atempo egyik résztvevője készített. Köszönjük a résztvevőknek, hogy bepillantást engedtek a hétköznapi pillanatokba és ezáltal az életükbe.


2022. szeptember 14.

Miután a kutatás eredményeinek összefoglalása megtörtént, az eredmények alapján a partnerség elkezdte fejleszteni a képzési csomag elemei. Szeptemberben több online találkozón beszéltük át mik legyenek a témakörök, és hogy hogyan lehetne a képzési csomag a lehető leghasznosabb és legérdekesebb a jövőbeli képzések résztvevői számára.


2022. Szeptember 27.

Megjelent a projekt hírlevele angol nyelven, itt érhető el: Newsletter


2022. október 13.

A partnerségben közösen dolgozunk, együtt írjuk képzési anyagokat, így sokszor egyeztetünk, és vitatjuk meg a képzés irányait online. Mindeközben az országokban az inkluzív teamek is találkoznak, és közösen beszélik át, hol tartunk most, milyenek legyenek a képzési anyagok. Emellett természetesen a résztvevők véleményezik az eddig elkészült részeket: a képen épp a magyar inkluzív team tagjai beszélik át egy tea és keksz mellett az eddig elkészült részeket.


2022. Október 26.

Megjelent a projekt első hírlevele angol nyelven, itt érhető el: Newsletter 1


2023. március 28.

Megjelent a projekt második hírlevele angol nyelven, itt érhető el: Newsletter 2Website of the project in English /
A projekt angol nyelvű honlapja itt található