Az utóbbi években az értelmi fogyatékos emberek számára a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények szemléletbeli átalakulása terén jelentős változás történt, és ez arra sarkallt bennünket, hogy ezen változásokra mi is reagáljunk tanfolyami és tréning jellegű továbbképzéseinkkel. Képzéseink értelmi és halmozottan fogyatékos emberek számára szociális és gyógypedagógiai szolgáltatást biztosító intézményekben (állami, egyházi, alapítványi) tevékenykedő szakembereknek szól.

Azoknak, akik úgy érzik, hogy:

  • elsősorban a gyakorlatot szem előtt tartó, a hétköznapi munka során közvetlenül és hatékonyan alkalmazható ismereteket szeretnének szerezni
  • a legújabb módszereket akarják megismerni
  • és hiteles személyektől, a szakma legnevesebb képviselőitől szeretnének tanulni

Jelentkezési lap letölthető word formátumban.

Képzés címe

Óraszám

Képzési díj

Akkr. pont

Engedély-szám

FAT akkr. szám

Érvényességi idő

Minimum Létszám

Szexualitással kapcsolatos konfliktusok kezelése fogyatékos felnőttek intézményi ellátása során

30

35.000

30

S-05-064/2012

 

2016.03.31.

14

A szociális szakembernek a súlyosan, halmozottan sérült személyekkel való kommunikációjának fejlesztése

60

38.000

50

T-05-103/2012

 

2016.03.31.

20

Az esélyegyenlőség a védett, félig-védett és szociális foglalkoztatáspolitikában

30

22.000

30

T-05-117/2012

 

2016.03.31.

20

Esélyjogegyenlőség a gyakorlatban a szociális ellátások területén

38

25.000

36

T-05-116/2012

 

2016.03.31.

20

A szociális segítők veleszületetten siketvak személyekkel való kommunikációjának segítése

60

35.000

50

T-05-105/2012

 

2016.03.31.

20

A fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek kommunikációs segítése a szociális ellátások rendszerében

60

40.000

50

T-05-112/2012

 

2016.03.31.

16

Az autizmus spektrum zavarral élő felnőttek –az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

45

26.000

45

T-05-118/2012

 

2016.03.31.

20

A szociális szakemberek és a szerzetten siketvak személyek kommunikációjának továbbfejlesztése

60

35.000

50

T-05-104/2012

 

2016.03.31.

18

Fogyatékosságügyi foglalkoztatási civil érdekképviseleti koordinátor

60

37.000

50

T-05-109/2012

 

2016.03.31.

22

Üzleti ismeretek és kommunikáció a szociális foglalkoztatásban

40

50.000

45

T-05-107/2012

 

2016.03.31.

22

Új utak a fogyatékos emberek családjainak személyi segítésében

60

45.000

50

T-05-108/2012

 

2016.03.31.

22

Az A1 szintű jelnyelvi tanfolyam

60

60.000

50

T-05-119/2012

 

2016.03.31.

12

A felnőttkorban hallássérültté vált emberek kommunikációs segítése a szociális ellátásokban

60

39.000

50

T-05-113/2012

 

2016.03.31.

20

A fogyatékos emberek társadalmi befogadásának hatékonyabb gyakorlata – a szociális ellátórendszer új feladatai és lehetőségei

45

34.500

45

T-05-114/2012

 

2016.03.31..

18

Kommunikációs hídépítés erősítése és fejlesztése a szociális szakemberek és szolgáltatásokat igénybevevő fogyatékos emberek között

45

29.000

45

T-05-111/2012

 

2016.03.31..

20

Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

45

26.000

45

T-05-102/2012

 

2016.03.31.

20

Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési programja

30

25.000

30

T-05-120/2012

 

2016.03.31.

16

Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai

33

19.000

30

T-05-115/2012

PLB-2078

2016.03.31.

22

Zenei nevelés, zenetanítás - speciális színes kotta módszer a sajátos nevelési igényű személyeknél

30

35.000

30

T-05-106/2012

 

2016.03.31.

 

Képzők képzése - Oktató szakemberek felkészítése felnőtt fogyatékos személyek komplex, modulrendszerű képzésére

32

40.000

30

T-05-110/2012

 

2016.03.31.

 

A Kezdeményező Újító Tanulás gyakorlata, mint a vezetői változásmenedzsment eszköze

40

50.000

30

S-05-063/2012

 

2016.03.31.

 
A gondozástól a támogatásig 60 60.000 35 S-05-062/2012  

2016.03.31.

 

Lehetőségeim a szenvedélybeteg emberek segítésében

40 36.500 35 S-05-065/2012  

2016.03.31.

 

Szakmai műhely a fogyatékos személyek aktív munkaerő-piaci részvételének elősegítéséről

6x6 18.000 10 M-05-039/2012   2014.03.31.  

„Enyém a testem” – Tanfolyam az értelmi sérült felnőttek részére készült szexuális önvédelmi program oktatóinak képzésére

35

 

50

 

 

2013.12.31.

14

Támogatott döntéshozatal

30

40.000

30

T-05-291/2013

PLB-1039

2016.12.31.

15

Hatékony eszközök mindennapi szakmai konfliktusaink megoldásához

45

 

30

 

 

2013.12.31.

15

A képességfejlesztés interaktív módszerei a szociális szolgáltatásokban

35

 

50

 

 

2013.12.31.

20

Agresszív, akut veszélyeztető állapot szakszerű kezelése és jogkövető gondozása speciális szükségletű csoportok esetében

30

25.000

35

T-05-99/2011

PLB-1686

2015.03.31.

15

A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos személyeket ellátó intézmények számára

30

30.000

35

T-05-100/2011

PLB-1687

2015.03.31.

15

Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő továbbképzés

30

33.000

40

T-05-101/2011

PLB-1688

2015.03.31.

12

Értelmi, halmozottan fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának szervezése

60

38.000

30

T-05-102/2010

PLB-1689

2015.03.31.

24

Munkahelyfeltáró szakember képzés

60

80.000

40

T-05-103/2010

PLB-1690

2015.03.31.

20

„FOGADD EL. FOGADJ EL” PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ÉRTELMI SÉRÜLT EMBEREK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK VEZETÉSÉRE

30

0

0

100 004/84/2011

PLB-1384

 

12