EFOP 1.3.7 -17-2017-00112 program

Projekt tartalmának bemutatása:

Az Újfehértói Görögkatolikus Parókia az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés, a társadalmi esélyteremtés biztosítására irányuló „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. felhívásra 2017-ben támogatási kérelmet nyújtott be, melyet sikeresen elnyerve 30 hónapon keresztül valósulnak meg az egyház valamint együttműködő partnerei között a projekt céljait biztosító szakmai programok és tevékenységek.
A benyújtott támogatási kérelem alapján a projekt átfogó célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés megvalósítása, közösségi fellépés a hátrányos megkülönböztetés hatásai ellen a rászoruló csoportok támogatása érdekében.
A projekt célcsoportjainak kiválasztását részletes szakmai elemzés előzte meg, melynek alapján a projekt célcsoportjai a hátrányos helyzetű személyek, fogyatékkal élők, romák, idős és/vagy demens személyek, bűnelkövetéssel/áldozattáválással veszélyeztetett fiatalok és gyermekek.
A támogatható programok és tevékenységek között a szemléletformálást, társadalmi érzékenyítést elősegítő programok - információs nap, érzékenyítő csoportfoglalkozások (lelki napok), kompetenciafejlesztő kiscsoportos foglalkozások (konfliktuskezelési tréning) – valósulnak meg.
A társadalmi együttlét javítását szolgáló közösségfejlesztő foglalkozások, mediációs tanácsadások, közösségi rendezvények (családi nap, táborok, kirándulások), közösségek létrehozásának elősegítését célzó események (Jogosan work-shop), hátránykompenzációs tevékenység (internetes tréning) valamint egyéni tanácsadások megvalósítására kerül sor a projekt ideje alatt.
A célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességeinek fejlesztését szolgáló tanácsadás és tréning foglalkozások; a prevenció, áldozattá- és bűnelkövetővé válás, szenvedélybetegségek megelőzése céljából a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek bemutatására szolgáló programok (sportnapok, családi előadások, élménycsoport foglalkozások) kerülnek megvalósításra.
A szervezetfejlesztési tevékenység keretein belül vezetés- és szolgáltatásfejlesztés valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06.29.

A program megnevezése:

Az EFOP 1.3.7 -17-2017-00112 program keretén belül társadalmi együttélés javítása, közösségfejlesztés - közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre.

A program előzménye, célja:

1. program

FŐTEVÉKENYSÉG:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

RÉSZTEVÉKENYSÉG:

Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása

"Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése a sérült emberek társadalmi integrációja érdekében 30 órás képzés biztosítása. Az általános iskolásokat érzékenyítő program első elemeként a pedagógus továbbképzési rendszerben a Kézenfogva Alapítvány által akkreditált (Alapítási engedély száma: 27282/125/2016) 30 órás továbbképzés keretében kapnak a pedagógusok ismereteket a fogyatékosság és az esélyegyenlőség témaköréből, valamint sok saját élményű gyakorlat segítségével pillanthatnak be a különböző fogyatékossággal élő gyermekek és szüleik életébe, mindennapjaik megélésébe. Az Újfehértói Egyházkerületben lévő hat településen működő általános iskolák pedagógusait várjuk a képzési programunkra!

2. program

FŐTEVÉKENYSÉG:

Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

RÉSZTEVÉKENYSÉG:

Érzékenyítő csoportos foglalkozások

„Célunk az általános iskolás gyermekek előítélet mentes, nyitott gondolkodásának elérése fogyatékos társaikkal szemben. A 6-14 éves gyermekek még nagyon érdeklődők, nyitottak, őszinték. Nem befolyásolják őket a fogyatékos emberekkel kapcsolatos, jelenleg a többségi társadalomban jelenlévő sztereotípiák, előítéletek. Ezért lehetőleg minél fiatalabb korban biztosítunk lehetőséget arra, hogy találkozhassanak sérült emberekkel, annál nyitottabbak lesznek a világ sokszínűségére és ítéletektől mentesen élhetnek majd felnőttként is. Szeretnénk, ha számukra is magától értetődő lehetne, hogy a sérült gyermekek/felnőttek is az élet részei, hiszen közös világunkban éppúgy helye van az egészséges, mint a sérült embereknek.”

3. program

FŐTEVÉKENYSÉG:

Társadalmi együttélés javítása

RÉSZTEVÉKENYSÉG:

Közösségfejlesztés - közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre

Szakmai segítséget ajánlunk kompetens szakemberek által vezetett kiscsoportos formában, fogyatékos gyermeket, hozzátartozót gondozó családok, szülők számára. A kiscsoportban egymást támogatva, „hidakat építve egymáshoz” jutunk el a problémás helyezetek megértéséhez, és a kliensek számára legjobb megoldás megtalálásához. Abban támogatjuk és erősítjük a hozzánk fordulókat, hogy képesek legyenek a változáshoz szükséges lépések megtételére és ismét kezükbe tudják venni saját sorsuk alakítását. Elsősorban lelki támaszt, kiégést megelőző és megerősítő jellegű közös csoportmunkára van lehetősége a családoknak.EFOP

Projekt címe: „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével"

Projekt azonosító száma: EFOP- 1.3.7 – 17-2017- 00112

Kedvezményezett neve: Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség

Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség: 42.530.640 Ft
Nyíregyházi Egyházmegye: 2.947.260 Ft
KézenFogva Alapítvány: 4.278.630 Ft
Összesen: 49.756.530 Ft