Göncz Árpádné-díj

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány felhívást tesz közzé a 2024. évi Göncz Árpádné-díjra történő jelölésre.


A Göncz Árpádné-díj célja, hogy elismerje azon hazai, a tudományos és a gyakorlati élet területén elkötelezett, legkiválóbb szakemberek munkásságát, akik több éve a fogyatékos személyek önálló életvitelének támogatásáért dolgoznak, és a fogyatékos személyekkel közösen végzett – a társadalmi befogadás és részvétel elveit szolgáló – tevékenységükkel új eljárások, módszerek bevezetésén, gyakorlatba történő átültetésén dolgoznak, melyet mind a tudományos közélet, mind a szakemberképzés területén képviselnek. A díjra jelölhető szakemberek (évente maximum két személy) az innovatív együttműködések és rendszer szintű eljárásmódok, módszerek, megoldások, együttes tervezésű termékek és szolgáltatások létrejöttét segítik elő, azok megszületésében kezdeményező és meghatározó szerepet játszanak.

A Göncz Árpádné-díj odaítélése az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány által elfogadott Göncz Árpádné-díj alapító okiratában foglaltak szerint történik. A Göncz Árpádné-díj átadására 2024 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából az ELTE BGGYK-n megrendezésre kerülő konferencián kerül majd sor.

A díjazásra jelölhető személyek körét, a díjazás további és részletes feltételeit a Göncz Árpádné-díj Alapító Okirata tartalmazza.

A díjra történő jelölés formája, határideje:

A jelöléseket a KézenFogva Alapítvány honlapján közzétett jelölési adatlapon lehet megtenni, melyhez mellékelni szükséges:

  • a jelölt személy természetes személyazonosító adatainak a jelölés céljából történő kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát, továbbá
  • a jelölt(ek) szakmai életútjának és a jelölésre érdemes tevékenységének – a díj céljának megfelelő – releváns összefoglaló ismertetését (jelöltenként maximum 1 db A/4-es oldalon)
  • a díj odaítélésére érdemes szakmai tevékenység, innováció, ill. kutatási vagy gyakorlati tevékenységből származó produktum (mű, termék vagy szolgáltatás) leírása, illetve a mű, termék, szolgáltatás megismerését segítő fotók, linkek becsatolása, a szakmai tevékenységben, innovációban, kutatásban közreműködő személyek körének ismertetését (jelöltenként maximum 1 db A/4-es oldalon)

A jelölési adatlapot, az adatlaphoz kapcsolódó nyilatkozato(ka)t és a jelölés mellékleteit kérjük aláírva és szkennelve elektronikus úton a jeloles (kukac) kezenfogva (pont) hu címre megküldeni.

A jelölések benyújtási határideje: 2024. május 31.

Egy természetes személy, közösség, szervezet, intézmény, évente maximum 2 szakember jelölésére jogosult.

 

Budapest, 2024. március 20.

 

További információk: https://kezenfogva.hu/goncz-arpadne-dij

 

Letölthető dokumentumok:

Felhívás
Göncz Árpádné-díj Alapító Okirata
Jelölési adatlap