FORCAVI Projekt

magyar | english
 
A FORCAVI – Képzés az életminőségért projektet az Élethosszig Tartó Tanulás (LLL) program finanszírozza, mely Európában a legjelentősebb támogatási rendszerként működik az oktatás és a képzés területén. A rendszert alkotó négy program közé tartozik a Leonardo da Vinci Program, amelynek célja, hogy megvalósulhasson a kölcsönös tanulás a részvevő szervezetek között.
 
A FORCAVI-t négy ország - Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Litvánia - szervezetei valósítják meg, azzal a céllal, hogy az adott országokban a szociális szolgáltatásokat igénybevevő emberek különböző és változó szükségleteihez alkalmazkodjanak.
A tréning célja, hogy az életminőség fontosságának témája bekerüljön a köztudatba és képessé tegye a szakembereket a segítségnyújtásra. Az életminőség modell lényege, hogy középpontjában az egyén és az ő szubjektív igényei állnak.  A szolgáltatás első lépése, hogy ezeket az igényeket feltárjuk, majd ezek mentén megtervezzük és elősegítjük a megfelelő lépéseket.
A szakemberek szerepének ez a fajta értelmezése ma még viszonylag újszerű. A FORCAVI célja egy olyan oktatói-nevelői modell elterjesztése, mely az életminőség eszméjén alapul. 
 
A projekt megvalósítása 2012. november és 2014. november között zajlott. Ennek során szakembereink részt vettek az adaptálandó képzésen, amit a projekt spanyol anyaszervezete, az AFANIAS tartott. A kurzus után készítettük el az első, adaptált, magyar tréninganyagot. A kurzust két próbatréning során teszteltük 2014. február-március során. Ezen a meghívott 79 szociális szolgáltató szervezet 30 szakembere vett részt a következő típusú intézményekből:
  • Értelmi sérült embereket ellátó bentlakásos intézmény
  • Értelmi sérült embereket ellátó napközi otthon
  • Speciális általános iskola
  • Halmozottan sérült gyermekek fejlesztő központja
  • Gyermekjólléti Központ
  • Napközi Otthon és Rehabilitációs Centrum értelmi sérült emberek számára
 A résztvevők visszajelzései egyértelmű sikerről tanúskodtak:
 „ Jó volt visszanyerni a mindennapi rutin során elvesztett elveket…”
„ A szabadság munkás dolog.”
„ Az életminőség fogalma megfoghatóvá vált számomra”
„A sérült embert, mint EMBERT szeretném látni”
 
A képzés tanulságai alapján készítettük el az újabb, adaptált tematikát. A végleges tréninganyag a projektet megvalósító partnerekkel együtt alkottuk meg.
A megvalósítás során felmerült kérdéseket, problémákat, a projekt jövőjét 5 nemzetközi projekttalálkozón vitattuk meg. 
A végleges, adaptált magyar tréninganyagot az Alapítvány hosszútávon szeretné beépíteni szociális felnőttképzési portfóliójába. Ennek érdekében tervezzük a tréning továbbképzési programminősítését az NCSSZI-nél. A szervezeteket fejlesztő tevékenységeink során ajánlani fogjuk a kurzust, mint egy eredményes eszközt arra, hogy megváltozzon a sérültek irányába mutató szemlélet. A tréning megvalósításában közreműködő fogyatékos trénerekkel rendszeresen fogjuk tartani a kapcsolatot, és bevonjuk érzékenyítő programjainkba, annak érdekében, hogy a képzés során megszerzett kompetenciáikat fenntarthassák.
 
 

Projektpartnerek: 

 
AFANIAS (Spanyolország).  www.afanias.org
 
Kézenfogva Alapítvány  www.kezenfogva.hu
 
 
SIVA (Lettország): www.siva.gov.lv
 
 
ARTHA (Olaszország): www.arthasrl.it
 
 
 

A FORCAVI tréning tematikája itt elérhető: