Esetjogi gyűjtemény

A Ne hagyd magad! antidiszkriminációs program egyértelműen javítani szándékozik az értelmi és halmozottan sérültek, illetve az autista emberekért dolgozó szervezetek, intézmények és családok jogtudatosságát, szervezettségét, ezen túlmenően átfogóan kezeli a fogyatékosság területét. Bízunk abban, hogy a diszkriminációs jelzőrendszer és az esetjog-gyűjtemény révén a hazai értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista „szektor” (családok, magánszemélyek, intézmények, szervezetek stb.) a jobb informáltságon túl tudatosabb, védekezni képesebb és együttműködőbb lesz. Továbbá bízunk abban, hogy esetjog-gyűjteményünk hozzájárul az antidiszkriminációs szabályok, eljárásrend, módszerek javításához, azzal, hogy a diszkriminációs panaszok kezelésében az egyéni és közérdekű igényérvényesítés mellett (Egyenlő Bánásmód Hatóság, szükség esetén a bíróságok előtt) további esetkezelési módok alkalmazásának lehetőségét mutatja be: mediáció, közvetítés, fogyatékos személyeket érintő jogszabályi környezet diszkriminatív elemeinek feltárása lobbitevékenység és/vagy alkotmánybírósági eljárás kezdeményezésének útján való orvosolási kísérlet. További információk