Amit tudunk és amit nem

Magyarországon még sosem készült átfogó vizsgálat az értelmi fogyatékos népességről. 2006-ban a Kézenfogva Alapítvány vállalkozott arra, hogy elkészítsen egy olyan kutatást, amely vizsgálja az értelmi fogyatékos emberek helyzetét, életkörülményeit, speciális szükségleteit és a számukra biztosított szociális, egészségügyi, gyógypedagógiai és rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférést. A két éven át tartó, minden területet feltérképező kutatás megdöbbentő eredményekkel szembesít.

Dolgoz6ok az Aktív műhelyben

Minden ember életében a munka a legfontosabb terület. Sokan sokféleképpen alátámasztották már ezt a megállapítást, most csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez az értelmi fogyatékos emberek esetében sincs másképpen. Ma Magyarországon még mindig csak 6-7 százalékos szinten mozog az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatási rátája. És ez az arány minden típusú munkavégzést magában foglal, a monoton, szegregált munkavégzéstől a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásig. A kötet a foglalkoztatások megszervezéséért felelős szakemberek számára összegyűjtött ismeretek tárát tartalmazza.

Esetjogi gyűjtemény

A Ne hagyd magad! antidiszkriminációs program egyértelműen javítani szándékozik az értelmi és halmozottan sérültek, illetve az autista emberekért dolgozó szervezetek, intézmények és családok jogtudatosságát, szervezettségét, ezen túlmenően átfogóan kezeli a fogyatékosság területét. Bízunk abban, hogy a diszkriminációs jelzőrendszer és az esetjog-gyűjtemény révén a hazai értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista „szektor” (családok, magánszemélyek, intézmények, szervezetek stb.) a jobb informáltságon túl tudatosabb, védekezni képesebb és együttműködőbb lesz.

Felnőttek, mert felnőttek

A könyv lakóotthonok számára készült. A lakóotthonokban élő értelmi fogyatékos felnőttek élethelyzetéből indultunk ki, igyekeztünk mindenekelőtt az ő érdeküket, szükségleteiket figyelembe venni. Ellátásuk, életvitelük kísérő támogatása során a szakemberek a lehető legnormalizáltabb feltételek kialakítására törekszenek. Az életminőség fontos része a párkapcsolatok és a szexualitás megélésének lehetősége, mindez függ attól az élettértől, amit számukra biztosítunk.

Felnőtt élet

Egy alapvető – de sokszor elhessegetett vagy fel nem vállalt – ténnyel indítanám a könyv alapgondolatát, hogy a felnőttkor egy életkori kategória. A fogyatékos gyermekek életében is feltartozhatatlanul eljön rájuk, családjukra, az őket fejlesztő intézményi szakemberekre terhelve az ezzel járó kötelességeket, jogokat.

IME ismerkedés megértés, együttlét

A kiadvány célja, hogy részletesen bemutassa a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket és családjaikat, ismertesse élethelyzetüket, és javaslatokat fogalmazzon meg a megsegítés, a támogatás lehetséges formáihoz. A gazdag pedagógiai és terápiás alapvetés a gyakorlati tevékenység tervezéséhez és szervezéséhez, a „kétkezi” pedagógusi munkához nyújt segítséget.

Megszülettél, hogyan tovább?

Könyvünk címében a kérdés: „hogyan tovább” egy átlagos baba szüleiben nem merül fel. Ez azoknak kérdés, akiknek sérült babájuk született, akivel az élet és a szülői teendők mások, mint egy átlagos babával. Sérült gyermek a családban sokak számára ismeretlen és félelmetes világot jelent, mások számára viszont maga az élet. Ebben a könyvben olyan szülők által létrehozott szervezetek kínálják segítségüket, akik sérült gyermekkel élnek, akik a sérült gyermek születését követő sokk és a kezdeti nehézségek után talpra állva új életet kezdtek élni.

A FECSKE Szolgálat kézikönyve

A FECSKE Szolgálat elősegíti, lehetővé teszi a fogyatékos családtagot gondozó, ápoló, nevelő családok minden egyes tagjának a társadalmi részvételt és aktivitást. A FECSKE Szolgálat bemutatása: - A gyógypedagógiai segítséget igénylő személyek – széleskörű tájékoztatás betegségekről, a fogyatékosság által teremtett mindenapi helyzetek - Bevezetés Autizmussal élő személyekről. Néhány program, módszer, eszköz bemutatása. - A fogyatékossággal élő emberek megismerésének fejlődéslélektani megközelítése.

Élni - nem visszaélni

Kötetünket az értelmi sérült emberek ellátásában érintett intézményvezetők és szakemberek számára készítettük. Reményeink szerint érdeklődő és érintett magánszemélyek, és természetesen a hozzátartozók, családtagok számára is tudunk hasznosítható információkat nyújtani. Javaslatot teszünk a visszaélések megelőzését és kezelését szolgáló intézményi protokoll (eljárásmód) kialakítására. Ismertetjük bevezetésének tapasztalatait, melyet három önként vállalkozó intézménnyel közösen végzett, csaknem három évig tartó módszertani kísérlet során szereztünk.