Felnőttek, mert felnőttek

A könyv lakóotthonok számára készült. A lakóotthonokban élő értelmi fogyatékos felnőttek élethelyzetéből indultunk ki, igyekeztünk mindenekelőtt az ő érdeküket, szükségleteiket figyelembe venni. Ellátásuk, életvitelük kísérő támogatása során a szakemberek a lehető legnormalizáltabb feltételek kialakítására törekszenek. Az életminőség fontos része a párkapcsolatok és a szexualitás megélésének lehetősége, mindez függ attól az élettértől, amit számukra biztosítunk. Bár az ezzel kapcsolatos vélekedések egyre nyitottabb, rugalmasabb álláspontokat fogalmaznak meg, a kérdés kezelése mégsem problémamentes és egységes. Nem tartjuk célszerűnek, hogy általános érvényű megoldásokat sugalljunk a segítők számára. Nem recepteket, csupán ötleteket szeretnénk adni, hiszen minden egyes eset egyszeri és megismételhetetlen. A nemiségünkhöz fűződő viszonyunk tudatosítását semmiképpen nem kerülhetjük meg. Mindez áthatja mindennapjainkat, befolyásolja a ránk bízott emberek személyiségének fejlődését, lelki egyensúlyát.