Látszom - Multimédiás eszközökkel az inkluzív oktatásért

A LÁTSZOM, azaz angol nevén az I_AM projekt 2020. decemberében indult görög, ciprusi, lengyel és magyar partnerek részvételével az Erasmus+ programon belül, az Európai Unió társfinanszírozásában. A 2 éves projekt célkitűzése, hogy animációs és multimédiás eszközöket használva mozdítsa elő a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékos gyermekek és fiatalok valódi inklúzióját az oktatási rendszerben.

A projekt során olyan programok valósulnak majd meg, amelyek erősítik a résztvevők közös értékeit és támogatják az iskolai inklúziót. Partnereinkkel közösen dolgozunk az innovatív módszerek és gyakorlatok fejlesztésén és megvalósításán. A partnerség konkrét céljai között szerepel az oktatási szakemberek támogatása az iskolai sokszínűség kezelésében. Emellett olyan módszertant dolgozunk majd ki, amely lehetővé teszi az inklúzió gyermekközösségekben alkalmazható személyközpontú, interdiszciplináris és művészetalapú megközelítését, és több, vegyes oktatási formákat ötvöző képzés megvalósítását szakemberek számára.

A közös munka során innovatív oktatási módszerek és technikák alkalmazását kapcsoljuk össze az érzelmi intelligencia fejlesztésével és a multimédiahasználat oktatási intézményekben történő elterjesztésével. A projekt ideje alatt a partnerországok iskolai csapatai közösen hoznak létre animációs kisfilmeket. Ezek a szélesebb közönség számára pedagógiai és társadalmi tudatosságnövelő eszközként használhatóak a befogadó iskolai környezet kialakítása érdekében. Célunk, hogy a befogadó iskolai környezetben sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok egy közösséget alkothassanak, ezáltal megalapozva a sokszínűség elfogadását a gyerekek között.

A projekt során a legjobb animációs kisfilmet készítő csapat munkája jutalmul részt vehet az évente megrendezett görögországi AnimaSyros Nemzetközi Animációs Fesztiválon a 2022-es év őszén.

Első fontos projektelem az az iskolai inklúzióval kapcsolatos kutatás, amelyet mind a négy partnerországban folytattunk: felnőttkorú, sajátos nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatal embereket, valamint iskolai szakembereket (tanárok, gyógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, iskolapszichológusok) mélyinterjúk keretében kérdeztünk tapasztalataikról, az iskolai inklúzió jelenlegi helyzetéről, szükséges fejlesztési irányokról és az iskolahasználók igényeiről. A kutatási anyagok összegzése angol nyelven folyik, a magyar fordítás nyár elejéig készül el.

Nyáron, várhatóan júliusban multimédia-használat és animáció készítése témakörben szervezünk izgalmasnak ígérkező képzést, melyre várjuk az inklúzió iránt elkötelezett iskolai szakembereket és érdeklődőket.

A projekt során megvalósuló programokról, részvételi lehetőségekről, eredményekről és szellemi termékekről folyamatosan beszámolunk a projekt honlapján:
http://inclusiveeducation.eu

A LÁTSZOM – I AM projektben a Kézenfogva Alapítvány felel többek között a projekt eseményeinek és eredményeinek megosztásáért és a tanároknak szóló képzések kidolgozásáért, megvalósításáért. Mi kezeljük a projekt közösségi médiai oldalait is, amelyeken várjuk az érdeklődők hozzászólásait, kérdéseit:
https://www.facebook.com/iamprojecterasmusplus
https://twitter.com/IAM16708848
Májusban tesszük közzé a projekt - alapítványunk munkatársai által szerkesztett - első nemzetközi hírlevelét is. Emellett minden fontos hírt és eseményt megosztunk saját kommunikációs csatornáinkon is.