NOX Karácsonyi koncert a Kézenfogva Alapítvány javára

A NOX Együttes 2004 december 27-én Karácsonyi albuma bemutatóját
tartotta a West-End City Center tetőkertjében. A belépés ingyenes volt,
a koncert hallgatósága a kihelyezett urnákba dobhatta adományát. A
koncert bevételét a Kézenfogva Alapítvány a súlyosan fogyatékos
gyermekek és velük foglalkozó civil szervezetek támogatására használja
fel.

Újra integrált Színházi Est

A Kézenfogva Alapítvány idén decemberben harmadik alaklommal rendezi
meg Integrált Színházi Estjét. Vendégként várjuk azokat, aki az
elmúlt évben támogatták a Kézenfogva Alapítványt, s rajtunk
keresztül értelmi sérült embertársainkat, az értük dolgozó szülőket,
és a velük foglalkozó szakembereket.
2004. decemberében a Nemzeti Színház
Holdbeli csónakos című
darabjával szeretnénk meglepni mindazokat, akik elfogadják
meghívásunkat.


2002-ben elsőként a Víg Színház Padlás című előadásán, következő
évben az Operettszínház A muzsika hangja előadásán találkozhatott
támogató a támogatottal.
Az előadások minden esetben több célt is szolgáltak:

Rehabilitációs segítő és nevelő

Új szakma a fogyatékosságügyi szolgáltatásokbanA szolgáltatók, a képző intézmények és a civil érdekvédelmi szervezetek
jó része szerint szükség van olyan szakképzett szakemberekre, akik a
szociális és az oktatási intézményrendszer szereplőiként speciális
fogyatékosságügyi ismeretekkel rendelkeznek, és közvetlenül a fogyatékos
emberekkel foglalkoznak. Olyan szociális szakmunkásokra, akik minden
fogyatékossági csoportról rendelkeznek alapvető ismeretekkel, és bármely
életkorban képesek a fogyatékos személyek segítésére, kísérésére. Az új
szakma számos esetben a jelenlegi szociális ápoló-gondozó vagy a
gyermekfelügyelő alternatívája lehetne.

A kirekesztéstől a befogadásig

Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
és a Kézenfogva Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
munkakonferenciájára

A kirekesztéstől a befogadásig


a közösségi ellátások jelenlegi helyzete és a bentlakást biztosító
intézményrendszer jövője

Az utóbbi években megtorpant a tartós bentlakást biztosító
intézmények fokozatos átalakításának és a kisközösséget befogadó
lakóotthonok kiépítésének folyamata, a lakóotthonok létesítésére
szánt források egyre szűkebbek lettek. A jelenlegi körülmények
között komolyan megkérdőjeleződik az 1998. évi esélyegyenlőségi
törvény célkitűzéseinek megvalósulása. Úgy gondoljuk, hogy időszerű
újraindítani az intézményrendszer jövőjével és átalakításával
kapcsolatos szakmai vitákat. A munkakonferencia célja, hogy közös
gondolkodásra és vitára hívja az állami, egyházi és civil
bentlakásos intézmények vezetőit, a fenntartókat és a civil
szervezetek képviselőit az intézményrendszer jövőjéről, az intézetek
átalakításáról és a lehetséges új ellátási formákról.

A konferencia bevezető részében sor kerül a közösségi ellátások
fejlődésének rövid áttekintésére és a Tolerancia vagy befogadás című
nemzetközi kutatás eredményeinek ismertetésére, amely 2002 és 2003
során hét európai országban vizsgálta a fogyatékos emberek számára
tartós bentlakást biztosító szolgáltatások és a közvetlen környezet
között kialakult kapcsolatokat. Ezt követően a résztvevők
munkacsoportokban vitatják meg a Kézenfogva Alapítvány és az
ÉFOÉSZ
által készített vitaindító szakmai anyagot a tartós bentlakásos
intézmények átalakításáról, és igyekeznek kialakítani közös
álláspontjukat. A cél egy olyan szakmai anyag kidolgozása, amelyet
az érintett szakemberek szélesebb köre támogat és ezáltal legitim
módon képviseli a szakma elképzeléseit az intézményrendszer
jövőjével kapcsolatban. A dokumentumot 2005 első felében az
illetékes döntéshozók elé terjesztjük, és szakmai egyeztetéseket
kezdeményezünk az intézetek átalakításáról, az intézményrendszer
jövőjéről

Új tréning

Fenntarthatósági tréning fogyatékkal élőket segítő civil szervezetek részére

A Cromo Alapítvány 2005. január 10-11-12-én tréning programot szervez fogyatékkal élőket segítő civil szervezetek részére, amelynek célja, hogy kézzel fogható, praktikus segítséget nyújtson a hosszú távú biztonság, a kiszámítható működés érdekében.
A program hatékony lebonyolítása érdekében segítséget nyújt a Non-profit Média Központ Alapítvány, a Kézenfogva Alapítvány és a Motiváció Alapítvány.
A lebonyolító szervezetek a képzés előkészítésébe, lebonyolításába és utógondozásába bevonják az adott szervezetek szolgáltatásait igénybe vevő fogyatékkal élő fiatalokat, és ezzel a tréningen résztvevő szervezetek számára érvényes visszajelzést nyújtanak a célcsoport igényeiről.

A Budapesten megrendezésre kerülő tréningprogramon való részvétel ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2004. december 6.
A jelentkezési lap innen tölthető le.
Útiköltséget maximum 2000 Ft-ig, szállást nem áll módunkban biztosítani. A tréning időtartama alatt üdítő, kávé, hideg étel biztosított.
Egy szervezettől maximum két résztvevő jelentkezését tudjuk elfogadni.
Szeretettel várunk Minden érdeklődőt!

Tréning témák
A tréning tematikát igényfelmérés után véglegesítjük.

Stratégiai tervezés és fenntarthatóság alapjai
Ebben a fejezetben áttekintjük a hosszú távú fennmaradás alapelemeit pénzügyi, infrastrukturális és humán kapacitás szempontjából annak érdekében, hogy közös alapot teremtsünk a csoportban a fogalmak és elméletek használatához.
Pénzügyi vezetés és tervezés gyakorlatban laikusoknak
Ebben a fejezetben nem pénzügyi szakértők számára érthetően és praktikusan megbeszéljük, hogy melyek azok a minimális tervezési és pénzügyi menedzsment eszközök, amelyeket a szervezetben alkalmazni kell a kiszámítható és biztonságos működéshez.
Adományszervezés egyénektől, cégektől
Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy a klasszikus pályázatíráson kívül milyen módjai vannak a forrásteremtésnek olyan szereplőktől, amelyek bevonása az állami szervektől való pénzszerzés terén más megközelítést és kreatív gondolkodást igényel természetesen az etikus adományszervezés betartásával.
Alternatív forrásteremtő praktikák
Ebben a fejezetben néhány – mások által már használt és bevált – saját finanszírozási lehetőségeket mutat be a szervezeteknek, és megbeszéljük azt, is, hogy ezeket miként lehet a mindennapokban a legkönnyebben alkalmazni.
Szervezeti kommunikáció, sajtómunka
Ebben a fejezetben a szervezet belső és külső kommunikációjának gyakorlati oldaláról lesz szó, nagyon kevés elmélettel, valamint hosszasan tárgyaljuk a sajtóval végzett munka praktikumait, a hírgyártás és a sajtókapcsolatok mentén esettanulmányokkal.
Prezentációs készségek fejlesztése, tárgyalástechnika, hatékony interjúzás, facilitálás
A jelentkezők visszajelzései alapján a tipikus kommunikációs helyzetekből merítünk, és felkészítjük résztvevőinket a szervezet képviseletével, a tárgyalási helyzetekkel, az interjúzással és az ülések levezetésével kapcsolatos tudnivalókra, problémás helyzetek kezelésére.
EU projekttervezés
Ebben a fejezetben áttekintjük mindazokat a tennivalókat, amelyeket jóval a pályázati űrlapok kitöltése előtt kell megtenni a későbbi pályázatírás megkönnyítése céljából. Pl. konzorciumi partnerek kiválasztása és a konzorcium felállítása, hálózatépítés, interkulturális együttműködés, humán erőforrás fejlesztés
EU pályázatírás
Ebben a fejezetben megbeszéljük azokat a pályázati útmutatókat és űrlapokat, kitöltésük módját, és a mögötte meghúzódó, minden pályázat alapját képező Logikai Keretmátrix használatát, amely intézkedések – HEF OP. KIOP, ROP – a résztvevők visszajelzései alapján a legfontosabbak.
 

Daphne - projekt

Szolgáltatások

fejlesztése

 • Külföldi programok

 •  

  IME – Including the most excluded


   


  Hazánkban és a környező országokban a súlyosan, halmozottan fogyatékos

  emberek számára létező szolgáltatások oly minimálisak, hogy azt össze

  sem lehet hasonlítani az Európai Unió-s országokkal. A társadalomba való

  betagolásuk, meglévő képességeik fejlesztése, kommunikációjuk

  elősegítése alig létezik.

  IME – Információ – Megnövelt Esélyek. Információs füzet a súlyosan, halmozottan sérülteket nevelő családokról

  ZOMI TÍMEA (2004, szerk.): IME – Információ – Megnövelt Esélyek.
  Információs füzet a súlyosan, halmozottan sérülteket nevelő családokról.

  Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 88 o.

  IME Információ - Megnövelt Esélyek című kiadvány borítójaA súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek
  megsegítésében, pedagógiai, gyógypedagógiai és szociális ellátásában a
  közoktatási és a szociális intézményrendszer intézményei vesznek részt.
  A Kézenfogva Alapítvány jelen információs kiadványa összegyűjtötte
  mindazokat az egészségügyi, oktatási és szociális alapellátási
  információkat, amelyekkel szeretnénk megkönnyíteni azoknak a családoknak
  az életét, akik elhivatottan, kitartással nevelik súlyosan halmozottan
  sérült gyermeküket.

  A megbetegedést, sérülést, károsodást követően először az orvosi
  rehabilitáció, az egészségügyi ellátás dominál. Erről a Segédeszközök
  fejezetben találhatunk részletes információkat ebben a füzetben
  (gyógyászati és rehabilitációs segéd- és segítő eszközök).

  A szociális ellátások fejezetben az igényelhető anyagi és természetbeni
  jellegű formák (pénzbeli juttatások, kedvezmények, támogatások) jelennek
  meg.

  A fejlesztés, oktatás fejezetben vázoljuk a közoktatás és az intézményes
  szociális ellátás legfontosabb jogszabályainak vonatkozó bekezdéseit,
  ezt követően pedig táblázatos formában adjuk közre a súlyosan
  halmozottan sérültekkel foglalkozó intézmények legfontosabb adatait.

  Végül a súlyosan halmozottan sérültekkel foglalkozó érdekvédelmi
  szervezetekről, a Halmozottan Sérült Szülőszövetségről és a témával
  foglalkozó hazai és külföldi szakirodalomról ad útmutatót a kiadványunk.

   

  Elkészült Jelentés a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről című kiadványun

  BASS LÁSZLÓ (2004, szerk.) Jelentés a súlyosan-halmozott fogyatékos
  embereket nevelő családok életkörülményeiről. Budapest, Kézenfogva
  Alapítvány, 107 o.

  Bass László és munkatársai a magyar gyógypedagógia és szociológia régi
  adósságának törlesztésébe fogtak, amikor e láthatatlan kisebbség
  felkutatásra és élethelyzetük tudományos igényű megragadására
  törekedtek. Az érintett népességről mindeddig szakmai beszámolók, a
  Szakértői Bizottságok statisztikái adtak valamennyi információt. Aki
  alaposabban keresett, annak többnyire publikálatlan szakdolgozatokat
  kellett felkutatnia az ELTE–GYFK könyvtárában, vagy ismeretlen, egyéni
  kutatásokra alapozott szövegekre bukkanhatott valamelyik érdekvédelmi
  szervezet archívumában. A Jelentés az eddigi legátfogóbb és
  legalaposabb, e témában készített munka, amely így joggal tart számot
  széles szakmai érdeklődésre.

  A kötet három részre tagolódik, amennyiben (1) kitekintést ad az európai
  helyzetképre, (2) összefoglalja és rendszerezi a szerző által vezetett
  országos kiterjedésű, reprezentatív kutatás eredményeit, valamint (3)
  néhány oldalban bemutatja a Kézenfogva Alapítvány súlyosan, halmozottan
  fogyatékos személyekért végzett tevékenységének egy szegmensét: az IME
  programot, és annak záródokumentumát, a Budapest-deklarációt.