Hírek

A Kézenfogva Alapítvány a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány együttműködésével képzési programot szervez

A hatékony szolgáltatás-szervezési módszerek a működési engedélyhez
kötött értelmi fogyatékos embereket ellátó szolgáltatásokban

 

A Kézenfogva Alapítvány a Civil Társadalom Fejlődéséért (CTF)
Alapítvány együttműködésével A hatékony szolgáltatás-szervezési
módszerek a működési engedélyhez kötött értelmi fogyatékos embereket
ellátó szolgáltatásokban
című képzési programot rendez a
szociális szolgáltatást nyújtó civil szerveztek szakmai vezetői
számára.A képzés célja:

A képzési program célja, hogy a résztvevőket felkészítse arra, hogy
hatékonyabb emberi erőforrás gazdálkodással, a vezetési funkciók
minőségi javításával növelje a szolgáltatás színvonalát, valamint a
közreműködő munkatársak munkavégzésének körülményeit és
eredményességét, amellyel hozzájárulhatunk a lakók életminőségének
javulásához.A programban különböző képzési formák jelennek meg annak érdekében,
hogy a csoportos tanulás mellett (tréning), legyen mód az egyes
szervezetek napi működése során felmerülő helyzetekben is alkalmazni
a tréningen elsajátított gyakorlati ismereteket (konzultáció). A
különböző menedzsment-ismeretek és készségek elsajátításával
párhuzamosan a résztvevők saját akcióterveket dolgoznak ki és
átgondolják a megvalósításhoz szükséges szervezeti változtatásokat.A képzés tervezett témái:

(A képzésen résztvevő szervezetekkel januárban kérdőíves
igényfelmérést végzünk, amely alapján véglegesítjük és pontosítjuk a
képzési tematikát.)1. képzési alkalom (2 nap)

Szervezeti stratégia és vezetés

1. Stratégia-alapú szervezeti döntéshozatal

2. Hatékony szervezeti struktúrák kialakítása és feladatmegosztás
(delegálás, motiválás)

3. Szervezeti menedzsment és irányítás alapmodelljei, a partnerségi
irányítási modell és annak eredményei (helyzetfüggő vezetés)

4. Stratégiai együttműködések kialakítása2. képzési alkalom (2 nap)

Szervezeti és szolgáltatási menedzsment

1. Humán erőforrás gazdálkodás és fejlesztés (a belső kommunikáció
szervezése, szervezeti konfliktusok megelőzése és kezelése, hatékony
időgazdálkodás – kapacitáselemzés)

2. Szervezeti kommunikáció (kapcsolatépítés, kommunikáció az
érintettekkel – kliensbevonás, klienskonzultáció)

3. A szolgáltatás minőségmenedzsmentje (szolgáltatások tervezése,
elégedettségmérés)

 

Megjelent a Regiszter 2004

VÁRADI ILDIKÓ (2004, szerk.): Regiszter 2004 – Értelmi és halmozottan
sérült emberekkel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi intézmények
és civil szervezetek gyűjteménye. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 214
o.


A Regiszter 2004 borítójaA Regiszter az értelmi fogyatékos népesség felé nyitott szolgáltatások
jegyzéke, amely tartalmazza az érintett intézmény nevét, címét,
elérhetőségeit, és az általa nyújtott szolgáltatásokat. A kötetet jól
használhatják az érintettek, a szakemberek, vagy a közigazgatásban
dolgozó tisztviselők
 

NOX Karácsonyi koncert a Kézenfogva Alapítvány javára

A NOX Együttes 2004 december 27-én Karácsonyi albuma bemutatóját
tartotta a West-End City Center tetőkertjében. A belépés ingyenes volt,
a koncert hallgatósága a kihelyezett urnákba dobhatta adományát. A
koncert bevételét a Kézenfogva Alapítvány a súlyosan fogyatékos
gyermekek és velük foglalkozó civil szervezetek támogatására használja
fel.

Újra integrált Színházi Est

A Kézenfogva Alapítvány idén decemberben harmadik alaklommal rendezi
meg Integrált Színházi Estjét. Vendégként várjuk azokat, aki az
elmúlt évben támogatták a Kézenfogva Alapítványt, s rajtunk
keresztül értelmi sérült embertársainkat, az értük dolgozó szülőket,
és a velük foglalkozó szakembereket.
2004. decemberében a Nemzeti Színház
Holdbeli csónakos című
darabjával szeretnénk meglepni mindazokat, akik elfogadják
meghívásunkat.


2002-ben elsőként a Víg Színház Padlás című előadásán, következő
évben az Operettszínház A muzsika hangja előadásán találkozhatott
támogató a támogatottal.
Az előadások minden esetben több célt is szolgáltak:

Rehabilitációs segítő és nevelő

Új szakma a fogyatékosságügyi szolgáltatásokbanA szolgáltatók, a képző intézmények és a civil érdekvédelmi szervezetek
jó része szerint szükség van olyan szakképzett szakemberekre, akik a
szociális és az oktatási intézményrendszer szereplőiként speciális
fogyatékosságügyi ismeretekkel rendelkeznek, és közvetlenül a fogyatékos
emberekkel foglalkoznak. Olyan szociális szakmunkásokra, akik minden
fogyatékossági csoportról rendelkeznek alapvető ismeretekkel, és bármely
életkorban képesek a fogyatékos személyek segítésére, kísérésére. Az új
szakma számos esetben a jelenlegi szociális ápoló-gondozó vagy a
gyermekfelügyelő alternatívája lehetne.

A kirekesztéstől a befogadásig

Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
és a Kézenfogva Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
munkakonferenciájára

A kirekesztéstől a befogadásig


a közösségi ellátások jelenlegi helyzete és a bentlakást biztosító
intézményrendszer jövője

Az utóbbi években megtorpant a tartós bentlakást biztosító
intézmények fokozatos átalakításának és a kisközösséget befogadó
lakóotthonok kiépítésének folyamata, a lakóotthonok létesítésére
szánt források egyre szűkebbek lettek. A jelenlegi körülmények
között komolyan megkérdőjeleződik az 1998. évi esélyegyenlőségi
törvény célkitűzéseinek megvalósulása. Úgy gondoljuk, hogy időszerű
újraindítani az intézményrendszer jövőjével és átalakításával
kapcsolatos szakmai vitákat. A munkakonferencia célja, hogy közös
gondolkodásra és vitára hívja az állami, egyházi és civil
bentlakásos intézmények vezetőit, a fenntartókat és a civil
szervezetek képviselőit az intézményrendszer jövőjéről, az intézetek
átalakításáról és a lehetséges új ellátási formákról.

A konferencia bevezető részében sor kerül a közösségi ellátások
fejlődésének rövid áttekintésére és a Tolerancia vagy befogadás című
nemzetközi kutatás eredményeinek ismertetésére, amely 2002 és 2003
során hét európai országban vizsgálta a fogyatékos emberek számára
tartós bentlakást biztosító szolgáltatások és a közvetlen környezet
között kialakult kapcsolatokat. Ezt követően a résztvevők
munkacsoportokban vitatják meg a Kézenfogva Alapítvány és az
ÉFOÉSZ
által készített vitaindító szakmai anyagot a tartós bentlakásos
intézmények átalakításáról, és igyekeznek kialakítani közös
álláspontjukat. A cél egy olyan szakmai anyag kidolgozása, amelyet
az érintett szakemberek szélesebb köre támogat és ezáltal legitim
módon képviseli a szakma elképzeléseit az intézményrendszer
jövőjével kapcsolatban. A dokumentumot 2005 első felében az
illetékes döntéshozók elé terjesztjük, és szakmai egyeztetéseket
kezdeményezünk az intézetek átalakításáról, az intézményrendszer
jövőjéről

Új tréning

Fenntarthatósági tréning fogyatékkal élőket segítő civil szervezetek részére

A Cromo Alapítvány 2005. január 10-11-12-én tréning programot szervez fogyatékkal élőket segítő civil szervezetek részére, amelynek célja, hogy kézzel fogható, praktikus segítséget nyújtson a hosszú távú biztonság, a kiszámítható működés érdekében.
A program hatékony lebonyolítása érdekében segítséget nyújt a Non-profit Média Központ Alapítvány, a Kézenfogva Alapítvány és a Motiváció Alapítvány.
A lebonyolító szervezetek a képzés előkészítésébe, lebonyolításába és utógondozásába bevonják az adott szervezetek szolgáltatásait igénybe vevő fogyatékkal élő fiatalokat, és ezzel a tréningen résztvevő szervezetek számára érvényes visszajelzést nyújtanak a célcsoport igényeiről.

A Budapesten megrendezésre kerülő tréningprogramon való részvétel ingyenes.
Jelentkezési határidő: 2004. december 6.
A jelentkezési lap innen tölthető le.
Útiköltséget maximum 2000 Ft-ig, szállást nem áll módunkban biztosítani. A tréning időtartama alatt üdítő, kávé, hideg étel biztosított.
Egy szervezettől maximum két résztvevő jelentkezését tudjuk elfogadni.
Szeretettel várunk Minden érdeklődőt!

Tréning témák
A tréning tematikát igényfelmérés után véglegesítjük.

Stratégiai tervezés és fenntarthatóság alapjai
Ebben a fejezetben áttekintjük a hosszú távú fennmaradás alapelemeit pénzügyi, infrastrukturális és humán kapacitás szempontjából annak érdekében, hogy közös alapot teremtsünk a csoportban a fogalmak és elméletek használatához.
Pénzügyi vezetés és tervezés gyakorlatban laikusoknak
Ebben a fejezetben nem pénzügyi szakértők számára érthetően és praktikusan megbeszéljük, hogy melyek azok a minimális tervezési és pénzügyi menedzsment eszközök, amelyeket a szervezetben alkalmazni kell a kiszámítható és biztonságos működéshez.
Adományszervezés egyénektől, cégektől
Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy a klasszikus pályázatíráson kívül milyen módjai vannak a forrásteremtésnek olyan szereplőktől, amelyek bevonása az állami szervektől való pénzszerzés terén más megközelítést és kreatív gondolkodást igényel természetesen az etikus adományszervezés betartásával.
Alternatív forrásteremtő praktikák
Ebben a fejezetben néhány – mások által már használt és bevált – saját finanszírozási lehetőségeket mutat be a szervezeteknek, és megbeszéljük azt, is, hogy ezeket miként lehet a mindennapokban a legkönnyebben alkalmazni.
Szervezeti kommunikáció, sajtómunka
Ebben a fejezetben a szervezet belső és külső kommunikációjának gyakorlati oldaláról lesz szó, nagyon kevés elmélettel, valamint hosszasan tárgyaljuk a sajtóval végzett munka praktikumait, a hírgyártás és a sajtókapcsolatok mentén esettanulmányokkal.
Prezentációs készségek fejlesztése, tárgyalástechnika, hatékony interjúzás, facilitálás
A jelentkezők visszajelzései alapján a tipikus kommunikációs helyzetekből merítünk, és felkészítjük résztvevőinket a szervezet képviseletével, a tárgyalási helyzetekkel, az interjúzással és az ülések levezetésével kapcsolatos tudnivalókra, problémás helyzetek kezelésére.
EU projekttervezés
Ebben a fejezetben áttekintjük mindazokat a tennivalókat, amelyeket jóval a pályázati űrlapok kitöltése előtt kell megtenni a későbbi pályázatírás megkönnyítése céljából. Pl. konzorciumi partnerek kiválasztása és a konzorcium felállítása, hálózatépítés, interkulturális együttműködés, humán erőforrás fejlesztés
EU pályázatírás
Ebben a fejezetben megbeszéljük azokat a pályázati útmutatókat és űrlapokat, kitöltésük módját, és a mögötte meghúzódó, minden pályázat alapját képező Logikai Keretmátrix használatát, amely intézkedések – HEF OP. KIOP, ROP – a résztvevők visszajelzései alapján a legfontosabbak.
 

Daphne - projekt

Szolgáltatások

fejlesztése

 • Külföldi programok

 •  

  IME – Including the most excluded


   


  Hazánkban és a környező országokban a súlyosan, halmozottan fogyatékos

  emberek számára létező szolgáltatások oly minimálisak, hogy azt össze

  sem lehet hasonlítani az Európai Unió-s országokkal. A társadalomba való

  betagolásuk, meglévő képességeik fejlesztése, kommunikációjuk

  elősegítése alig létezik.

  Oldalak

  Feliratkozás RSS - Hírek csatornára