A foglalkoztatás segítése – EQUAL-Aktív Műhely program


Az AKTÍV MŰHELY célja egy olyan innovatív modell létrehozása, mely az értelmi fogyatékos és autista emberek foglalkoztatásának rendszerszemléletű fejlesztését eredményezi a munkaerő piaci diszkriminációjuk csökkentése érdekében.Ezért egy olyan új rendszert kiépítése a cél, ahol szakmai, és rehabilitációs elvek alapján dől el, hogy az értelmi fogyatékos személy a védett vagy a félig-védett foglalkoztatás, illetve a nyílt munkaerőpiac munkaviszony alanya lesz-e. A projekt alapvető újszerűsége abban rejlik, hogy a partnerek közösen kifejlesztik az értelmi fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását. Ennek iránya elsősorban nyitott, de alapvetően védett körülmények közötti terápiás, fejlesztő, felkészítő foglalkoztatás. Szakembereink mindennek szakmai tartalmát, módszertanát dolgozzák ki, valamint kísérletet tesznek eddigi szakmai tapasztalataikra építve e cél megvalósítására.