YARD4ALL – A Kert Mindenkié! Projekt

2019 szeptemberében indult útnak az Erasmus+ program támogatásában megvalósuló YARD4All (KA201-8A5F302D), magyar nevén A Kert mindenkié! projekt. Öt európai ország (Portugália, Spanyolország, Norvégia, Románia, Magyarország) összesen 9 partnerszervezete portugál projektvezetéssel az iskolai kertek gondozására tervezett 3 éves program során rendkívül szerteágazó és komplex programot valósít meg, melynek fő célja, hogy hozzájáruljon az inkluzív oktatás minőségének javításához innovatív és együttműködésre építő módszerek kipróbálásával, inkluzív közösségben tevékenykedő szervezetek hálózatának kialakításával.

A projekt három fő eleme az innováció, az együttműködés és a sajátos és nem sajátos nevelési igényű gyerekek közötti nem formális oktatási tevékenységek kidolgozása, kipróbálása, ill. e három elem összeillesztése egy programba. A tanórán kívüli és a formális, tanórai oktatás együtt teremt lehetőséget, hogy minden tanuló érhessen el sikereket, miközben több szociális kapcsolat alakulhat ki a gyerekek között, mint a hagyományos iskolai oktatási keretek között. A projekt szándéka, hogy a gyerekek elfogadó attitűdjét, a minőségi interakciókat, a nagyobb interaktivitást, az egymás iránti tiszteletteljességet és türelmet támogassa.

Mivel a projekt alapvetően iskolai környezetben valósul meg, az iskolakerthez kapcsolódnak a tevékenységek és a létrejövő, a kert és a gyerekcsoport gyarapodását megalapozó, támogató ún. szellemi termékek is. A összetett program alatt a gyerekek inkluzív csoportban dolgoznak együtt: sajátos nevelési igényű és átlagos fejlődésű gyerekek együtt végzik a kertgondozást, találják ki és valósítják meg a marketing tervüket, tanulnak tudományos tantárgyakat művészeti formák segítségével.

A KézenFogva Alapítvány fogyatékosságspecifikus tapasztalatával a gyermekek közti együttműködést célzó kortárstámogató modell fejlesztésében, ill. a projektben résztvevő pedagógusok számára szervezendő érzékenyítő és felkészítő képzés anyagának fejlesztésében, a projekt résztvevői számára a tréning megtartásában vállal nagyobb szerepet. Az iskolakerthez kapcsolódó programok megvalósításában és a gyakorlati szakmai háttér biztosításában a Kelenvölgyi Általános Iskola a partnerünk.

A projekt során a résztvevő tanárok és gyermekek inkluzív csoportja a kertgondozást a permakultúra alapelvei szerint végzik, amely az ember élőhelyén a természetben zajló ökológiai folyamatok mind teljesebb elősegítését veszi alapul, azaz a jelenleg nagyon fontos fenntartható emberi környezetet teremtő tervezési rendszert jelent. A kertgondozáshoz matematikai, biológiai, művészeti tantárgyakat is kapcsolnak, mely a mélyebb megértést és a komplex, nem tantárgy alapú tanítást célozza. A gyerekek nemcsak matekoznak, hanem üzleti tervet is készítenek és a megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket értékesítik is az iskola környezetében. Nemcsak elültetik a növényeket, hanem figyelik és folyamatosan le is rajzolják azokat, azaz a művészet is szerepet játszik a tudományos ismeretek elsajátításában.

Az összetett programok során mindenki megtalálhatja a számára testhezálló feladatokat, mindeközben a többiekkel végzett munka során támogathatja a társait és megtanulhat tőlük számára ismeretlen dolgokat, megtanulhat segítséget kérni és elfogadni, megtanulhatja, hogy ahogy a növények sem egyformák a kertben, úgy az emberek is mindannyian mások és együtt tudnak mindenki számára élhető környezetet teremteni.


A projekt angol nyelvű honlapja itt található: https://www.yard4all-project.org/

Partneriskolánk, a Kelenvölgyi Általános iskola pedagógusai és diákjai vesznek részt a projekt módszertanának tesztelésében.