ACCESS Projekt


Az ACCESS oktatói és tanulói anyagai itt érhetők el.


A KézenFogva Alapítvány 2017-2019 között egy nemzetközi partnerség keretében valósítja meg ACCESS (Adult education Courses on Capacity-building for the Employment and Support of Self-advocates) projektjét.

A pályázat célja, hogy angol nyelvi és informatikai alapismereteket tartalmazó tananyagokat fejlesszen értelmi fogyatékos személyek számára.

A pályázat ötlete, a partnerség ügyfeleink valós igényéből fakadt. Nemzetközi projektjeinknek köszönhetően rendszeresen találkoznak más nemzetiségű fogyatékos emberekkel, ilyenkor csak tolmácsolás, fordítás segítségével tudnak kommunikálni, kapcsolatot építeni vagy esetleg fenntartani.
Az internetet mindenki használja, azonban kevesen vannak tisztában a tényleges veszélyforrásokkal, amelyek a használat során leselkedhetnek rájuk. Az egyik legnagyobb veszély a nyelvtudás hiánya, hiszen az átlagos levélnek tűnő, azonban vírusokat tartalmazó emaileket a felhasználók megnyitják, rákattintanak a linkre és ezzel a saját fiókjukat és számítógépüket teszik ki veszélynek. Pályázatunk elsődleges célcsoportja a fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek, akik rendelkeznek angol nyelvtudással és legalább felhasználói szintű számítógép ismerettel. A projekt megvalósítás során készült tananyagok nem angolra vagy informatikai tudásra akarják megtanítani a szakembereket, hanem arra, hogyan oktassák azt értelmi sérült és/vagy autista személyeknek. Így a projekt másodlagos célcsoportja a fogyatékos személyek, akik a tananyag tesztelés folyamatában vesznek részt és a visszajelzéseik alapján kerül módosításra az elkészült tananyag.
Innovatív elem önmagában az, hogy olyan tudás elsajátítására kínál lehetőséget az értelmi sérült emberek számára, amelyre felnőttkorban már kevés lehetőség van. A jelenlegi felnőttkorú értelmi fogyatékos személyek gyerekkorában még csak részben vagy egyáltalán nem valósult meg az integráció a közoktatásban. Ha mégis, akkor is tudjuk, hogy a nyelvtudás és az informatikai ismeretek tanítása sokkal hatékonyabb kisebb csoportokban, ahol van idő gyakorlásra, személyes odafigyelésre. Ez a fogyatékos személyek esetében még jobban jellemző. A partnerség minden szervezete hisz és elkötelezett abban, hogy az értelmi fogyatékossággal élők is képesek ezek megtanulására, használatára, azonban velük másképp, nagyobb odafigyeléssel, több türelemmel, speciális eszközök segítségével kell foglalkozni az eredményesség érdekében. A projekt során kidolgozott tananyagok ezért két nagy részre oszthatóak: a szakembereknek szóló módszertani útmutatók és a sérült emberek számára készült könnyen érthető jegyzetek.
A projekt 3x2 angol nyelvű tananyag elkészítését tűzte ki célul:

  • 1. Módszertani útmutató alapvető angol nyelvtudás elsajátításához,
  • 2. Módszertani útmutató alapvető informatikai ismeret elsajátításához,
  • 3. Internetbiztonság és ezeknek a könnyen érthető változataik.

Ilyen módon, komplexen összeállított tananyag, amely módszertani útmutatót és ahhoz kapcsolódó könnyen érthető módon készült jegyzetet tartalmaz csak kismértékben érhető el a program országokban.
Ezeket a tananyagokat a partnerségben résztvevő szervezetek lokalizálják, illetve tesztelik, majd a visszajelzések alapján szükségszerűen módosítják.

ACCESS projekt hírlevelek


ACCESS hírlevél 2019

ACCESS projekt hírek

2019. Szeptember 9.

Előző héten tartottuk a projektet lezáró partner találkozót, amikor ismét volt alkalmunk svéd, angol és szlovén kollegáinkkal személyesen együtt dolgozni. A jó hangulatú találkozó során végigvettük az utolsó lépéseket, amik a sikeres projekt záráshoz még előttünk állnak. Közösen végiggondoltuk hogyan tudjuk a 4 partner országban és európai szinten is a tananyagokat minél szélesebb körben megismerkedtetni a fogyatékos emberekkel, a szakemberekkel és más érdeklődőkkel.

2019. Szeptember 2.

Az angol partnerszervezet, a Social Care Training Ltd multiplier rendezvényére a közép-angliai Chesterfieldben került sor, ahol a résztvevők az Our Vision Our Future (OVOF) szervezet tagjai voltak. Az OVOF célja, hogy értelmi sérült személyek minél szélesebb körben tudják érdekeiket és jogaikat érvényesíteni. A résztvevők közül sokan már egy korábbi rendezvényen is találkoztak az ACCESS projekttel, és most nagyon örültek neki, hogy mélységében ismerhették meg a tananyagokat.

2019. Augusztus 22.

Az ACCESS projekt a végéhez közeledik, így elkezdjük megosztani a tapasztalatainkat az érdeklődőkkel. A partner szervezetek a különböző országokban tartanak multiplikációs eseményeket, Magyarországon elsőként Pécsett mutattuk be a tananyagokat. A legnagyobb érdeklődés az internetbiztonság témája keltette a hallgatóságban, ami nagyon fontos visszajelzés számunkra.

2019. július 1.

Az ACCESS projektben résztvevő négy ország szakemberei izgatottan várták az eredményeket a projekt tananyagainak második tesztelési fordulója után. Most, hogy a visszajelzések befutottak, bátran kijelenthetjük, hogy ismertető anyagaink nagyszerű fogadtatásban részesültek. A három fő terület; az alapfokú angol nyelvleckék, alapvető IT ismeretek és a biztonságos internethasználat témakörökben partnereink mindegyike kiváló visszajelzéseket kapott a tesztben résztvevőktől. Fejlesztő anyagaink a készségek oly széles körét fedik le, hogy a tanárok visszajelzései szerint mindenki talál bennük a maga számára hasznos ismereteket. Oly mértékű érdeklődés mutatkozott a projekt iránt, hogy további témaköröket is bevettünk a projektbe. Egy svéd visszajelzés szerint projektünk “remekül megadja a kezdő lökést”. Mindezen felbuzdulva az utolsó simításokat végezzük ismertető anyagainkon, s hamarosan elérhetővé válnak minden kedves érdeklődő számára.

2019. május 9.

A CÉHálózat Egyesület éves közgyűlésén Pordán Ákos, a KézenFogva Alapítvány ügyvezetője számolt be az ACCESS projekt eddigi munkájáról. Az egyesület tagszervezeteit képviselő szakemberek nagy érdeklődéssel követték az előadást az európai partnerségben megvalósuló tananyagfejlesztésről.

2019. május 1.

Ebben a hónapban elkezdődnek az ACCESS program tananyagainak második körös tesztelései Svédországban, Magyarországon és Szlovéniában. Kíváncsian várjuk, hogy a tesztelésben résztvevők milyen visszajelzéseket adnak a továbbfejlesztett tananyagokra. Meglátásaik fontosak abban, hogy minél jobban használható és érthető tananyagot tudjunk kifejleszteni, ami később sok tanulásban akadályozott embernek számára lesz majd hasznos.

2018. december 15.

ACCESS projektünk keretében a múlt héten Ljubljanában szlovén, svéd és angol partnereinkkel együtt dolgoztunk alapvető számítógép használat, angol és internetbiztonság témájában. Az eddigi tanulságok levonva, az anyag kijavítva, indul a projekt utolsó éve!

2018. december 1.

Az elmúlt héten szlovén partnerünk, a CUDV Draga mutatta be az ACCESS projekt tapasztalatait az általuk szervezett „Are you ready to change?” elnevezésű nemzeti konferencián. Sokan voltak kíváncsiak eddigi munkánkra és közösen, európai partnerségben kifejlesztett tananyagunkra az alapszintű angol és IT, valamint internetbiztonság területén.

2018. október 15.

Továbbléptünk az ACCESS programban és elkezdtük a tananyagok tesztelését! Az univerzális angol ACCESS anyagok immár az adott, tesztelő ország kultúrájának, szokásainak megfelelő példákat és feladatokat tartalmaznak. Alig várjuk, hogy megtudjuk, mik a szakképzett trénerek és a résztvevők tapasztalatai Svédországban, Szlovéniában és Magyarországon.


A partnerség a következő szervezetekből áll:

1. KézenFogva Alapítvány – koordinátor

A KézenFogva Alapítvány közel 20 éve szervez továbbképzéseket szociális, illetve oktatási területen dolgozó szakemberek számára. Jelenleg 30 továbbképzési programmal rendelkezünk, ezek között vannak módszer specifikus és vannak a szakemberek számára szóló komplex érzékenyítő programok. A képzéseinket az Alapítvány munkatársai és állandó tanácsadói dolgozzák ki. A képzésfejlesztés elemei: igényfelmérés vagy szükséglet meghatározás; beavatkozási lehetőség meghatározása - képzési téma kijelölése; képzés célcsoportjának, óraszámának, tematikájának meghatározása; program akkreditációs anyag összeállítása; oktatási és hallgatói segédanyag összeállítása. A képzések nemzetközi jó gyakorlatok átvétele vagy közös tananyag fejlesztés során is kerülnek be programunkba. Ekkor ez előbbi feladatok kiegészülnek a képzések és képzési anyagok adaptálásával és lokalizálásával, képzők képzésével.

2. Social Care Training Ltd – Egyesült Királyság

Az angol szervezet, bár hivatalosan nemrég alakult, de a szakemberekkel már évek óta közösen dolgozunk együtt. Az első közösen megvalósított pályázatunk 2009-ben kezdődött, azóta folyamatosan veszünk részt pályázatokban partnerként. Az SCT szakemberei mindig kiváló minőségű munkát végeznek, mind szakmailag, mind pedig menedzsmenti szempontból. Bár a szervezet maga kislétszámú, azonban a munkatársak elkötelezettek, felelősségteljesek és nagy tapasztalattal rendelkeznek a fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatások illetve a velük foglalkozó szakemberek felkészítésének területén.

3. FUB Stockholm – Svédország

Ezt a civil szervezetet 1952-ben néhány szülő alapította, azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos személyeket és családtagjaikat. Mára több mint 27 000 tagja és 150 helyi szervezete van Svédországban, ebből a stockholmi szervezetnek több mint 1 300 tagja van. Évente 6-10 alkalommal szerveznek különböző képzést, havi rendszerességgel számtalan szabadidős, sport tevékenységet (pl. táncklub, diszkó, tábor) szerveznek ügyfeleiknek. Ezeken felül jogi és életvezetési tanácsadást is nyújtanak. A velük való közös munka során a szolgáltatások nyújtásának egy teljesen másik szintű minőségét ismerhettük meg. Az ügyfelekkel való foglalkozás, az esélyegyenlőség biztosítása, az önállóság fejlesztése, a jogok érvényesítése az élet minden területén nagyon hiteles és példaértékű a FUB Stockholmnál.

4. CUDV Draga – Szlovénia

A CUDV Draga a legnagyobb szolgáltatást nyújtó szervezet Szlovéniában, amelyet a szlovén kormány hozott létre azzal a céllal, hogy teljes körű szolgáltatást, ellátást nyújtson a fogyatékos személyeknek. A KézenFogva Alapítvány 2009 óta dolgozik együtt ezzel a szervezettel. A közös munka során megbízható kollégáknak ismertük meg őket. Ugyanolyan szinten elkötelezettek a sérült emberek helyzetének javításában, mint mi. Nagy tapasztalatuk van közvetlen szolgáltatásnyújtásban illetve módszertani anyagok, fejlesztések kidolgozásában, egyes tananyagok könnyen érthető verziójának elkészítésében is. Nagy intézmény hálózatot működtetnek, sok ügyféllel és szakemberrel.


A projekt angol nyelvű honlapja itt található.


Az ACCESS oktatói és tanulói anyagai itt érhetők el.