Kézenfogva Alapítvány akkreditált képzései

Az utóbbi években az értelmi fogyatékos emberek számára a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények szemléletbeli átalakulása terén jelentős változás történt, és ez arra sarkallt bennünket, hogy ezen változásokra mi is reagáljunk tanfolyami és tréning jellegű továbbképzéseinkkel. Képzéseink értelmi és halmozottan fogyatékos emberek számára szociális és gyógypedagógiai szolgáltatást biztosító intézményekben (állami, egyházi, alapítványi) tevékenykedő szakembereknek szól.

Azoknak, akik úgy érzik, hogy:

  • elsősorban a gyakorlatot szem előtt tartó, a hétköznapi munka során közvetlenül és hatékonyan alkalmazható ismereteket szeretnének szerezni
  • a legújabb módszereket akarják megismerni
  • és hiteles személyektől, a szakma legnevesebb képviselőitől szeretnének tanulni

Jelentkezési lap letölthető word formátumban.

Őszi képzéseink – A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít az alábbi témakörökben

Új, akkreditált továbbképzések indulnak alapítványunknál

  • KÖNNYEN ÉRTHETŐ KOMMUNIKÁCIÓT (KÉK) HASZNÁLÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐK INTENZÍV KÉPZÉSI PROGRAMJA
  • AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK – AZ AUTIZMUS SZEMPONTÚ, INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS ALAPELVEI
  • A FEJLŐDÉSMENETÜKBEN SÚLYOSAN AKADÁLYOZOTT (FSA) SZEMÉLYEK KOMMUNIKÁCIÓS SEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉBEN
  • A GONDOZÁSTÓL A TÁMOGATÁSIG
  • HATÉKONY ESZKÖZÖK MINDENNAPI SZAKMAI KONFLIKTUSAINK MEGOLDÁSÁHOZ
  • A KEZDEMÉNYEZŐ ÚJÍTÓ TANULÁS GYAKORLATA, MINT A VEZETŐI VÁLTOZÁSMENEDZSMENT ESZKÖZE
  • ZENEI NEVELÉS, ZENETANÍTÁS , SPECIÁLIS SZÍNES KOTTA MÓDSZER A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ SZEMÉLYEKNÉL
 
 

Akkreditált képzést hirdetünk

A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos személyeket ellátó intézmények számára címmel (T-05-100/2011)

A képzésen bemutatásra kerülnek fogyatékos emberek személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátását, foglalkoztatását érintő legfontosabb jogszabályváltozások, illetőleg a gondnokság intézményrendszerében történt legfontosabb változások.

A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket hirdet az alábbi témákban

Támogatott döntéshozatal (T-05-291/2013)

Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai (T-05-115/2012)

Mindkét képzés továbbképzési pontértéke 30 pont.

A képzésekre a jelentkezési határidő: 2014. szeptember 30.

További információ: Sebestyén Gabriella oktatásszervező, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

A képzésekről bővebb tájékoztató, valamint a jelentkezési lap honlapunkról letölthető.