Gondnokságtól a támogatott döntéshozatalig

A KézenFogva Alapítvány jogsegélyszolgálata (http://www.kezenfogva.hu/jogsegely-szolgalat) komoly eredménynek tekinti, hogy sikeres támogatást nyújtott egy autista fiatalember gondnokságának megszüntetésére irányuló ügyben. Ferenc (nevét megváltoztattuk) családban él, Pest megyében. Először alapítványunk munkaközvetítő szolgáltatásával került kapcsolatba; most már dolgozik, munkáját nagyon szereti. Gondnoka (egyben hozzátartozója) annak érdekében fordult jogsegélyszolgálatunkhoz, hogy adjunk segítséget Ferenc gondnokságának megszüntetéséhez. A gondnokság megszüntetése (miként elrendelése is) bírósági peres eljárásban történik. Jogsegélyszolgálatunk nem vállal peres képviseletet, segítséget viszont tudtunk nyújtani. Részletes tájékoztatást adtunk a gondnoksági per sajátosságairól, a perindítás feltételeiről és a perbéli szerepekről, valamint a támogatott döntéshozatal jogintézményéről és feltételeiről; segítettünk a gondnokság megszüntetésre okot adó körülmények feltárásában, érdemi támogatást nyújtottunk a keresetlevél összeállításához.
Felperes a bírósági perben a részlegesen korlátozó gondnokság megszüntetését kérte (minden ügycsoportra kiterjedően, melyben a korlátozás fennállt). A bíróság keresetnek helyt adott, Ferenc gondnokságát megszüntette, és támogató kirendeléséről intézkedett.
Az ítélet a bíróság azon megállapításán alapul, hogy Ferenc esetében a cselekvőképesség részleges korlátozása sem indokolt. Mivel azonban a belátási képesség kisebb mértékű csökkenése miatt meghatározott ügyeinek intézésében segítségre szorul, a jövőben - a támogatott döntéshozatal keretében - támogató segíti majd azokban az ügyekben, melyekben a döntés meghozatalához valóban szüksége van segítségre.

Az esetről azért adunk hírt, hogy gyakorlati példával szemléltessük, hogy az adott családi, társadalmi kapcsolat is lehet olyan közeg, amely megfelelően kompenzálja a döntéshozatali képesség csökkent voltát. A gondnokság megszüntetési perekben ugyanis komoly jelentősége van annak, hogy valakit a természetes és professzionális környezete hogyan tud támogatni cselekvőképességének gyakorlásában. Az ügyben különös jelentősége volt annak, hogy az érintett személy személyi körülményeinek megítéléséhez, családi és társadalmi kapcsolatainak bírói értékeléséhez megfelelő feltárásra és alátámasztásra került, hogy a fiatalember lakó és családi környezetében, baráti és társadalmi kapcsolataiban, valamint a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során magabiztossággal és felelősséggel rendelkezik, önállóan vagy megfelelő támogatással dönteni tud.

„Az autizmus diagnózis megszületése után, sok lehetősége nyílt Ferencnek a részvételre különböző közösségekben, és nekem is több szülő-klubba, ahol lényegesen bővíthettem a tapasztalat-cserét. Így kikristályosodott, hogy a gondnokságot meg kell szüntetni, és egy lényegesen korszerűbb „támogatott döntéshozatalra” váltani. Ebben kértük a Kézenfogva Alapítvány Jogsegélyszolgálatának segítségét, és egy évi munka és izgalom után, és íme, lezárulni látszik ez a számumunkra annyira nyomasztó helyzet.”
(hozzátartozó, gondnok, jövőbeni támogató)

„Az eljárás a gondnokság megszüntetését eredményezte a számomra. Nagy örömmel fogadtam a bírói ítéletet. A gondnokság ideje alatt nagyon megalázó volt, hogy nem tudtam a saját pénzemet kivenni a bankból, csak a gyámhatóság engedélyével. Akkor éreztem át, hogy az én életvitelemről ismeretlen emberek határoznak. Most felszabadultnak érzem magam és úgy gondolom, hogy önállóság növeli az önbizalmamat, és úgy érzem, hogy ez az új helyzet jobban ösztönöz arra , hogy átgondoljam a lépéseimet.
(„Ferenc”)