2018 őszi képzéseink

A KézenFogva Alapítvány alábbi képzéseire még várjuk a jelentkezőket!

Jelentkezési határidő:

2018. november 5.


Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

A képzés célja:

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

A képzés engedélyszáma: T-05-072/2015
Továbbképzési pontérték: 45 pont
Időtartam: 45 óra (4 nap +10 óra otthoni munka)

Képzési díj: 28.000 Ft
A képzés időpontjai: 2018. november


Fogyatékos személyek szociális segítésének új útjai

A képzés célja:

A képzést minden olyan, különböző szakterületen, és különböző alap, vagy szakképesítéssel rendelkező szakember számára ajánljuk, akik munkájuk során fogyatékos emberekkel kerülnek kapcsolatba.
A képzés célja széles körű, gyakorlatorientált, korszerű ismeretek átadása a fogyatékos személyekkel összefüggésben. A képzésen a résztvevők szakmai ismereteinek bővítése, kompetenciájának fejlesztése és attitűdformálása kerül előtérbe.

A képzés engedélyszáma: T-05-068/2015
Továbbképzési pontérték: 33 pont
Időtartam: 30 óra (3 nap + 1 nap gyakorlat + vizsga)

Képzési díj: 23.000 Ft
A képzés időpontjai: 2018. november


Támogatott döntéshozatal

A képzés célja:

A tanfolyam célja, hogy felkészítse a résztvevőket (fogyatékos, mentálisan sérült emberekkel foglalkozó hivatásos szakembereket) a támogatott döntéshozatal elvének és módszereinek alkalmazására a cselekvőképesség szabályaival összefüggésben.
A fogyatékos emberek jogi státuszkérdései a támogatott döntéshozatal elvének érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, így nagyon fontos, hogy a cselekvőképesség jogi kategóriáival a képzésben résztvevők megismerkedjenek. A támogatott döntéshozatal elve azt jelenti az értelmileg akadályozott személy számára, hogy fontos döntési helyzetekben, - melyek érintik az életminőségét, igénylik a személyes részvételét - segítsék őt.

A képzés engedélyszáma: T-05-093/2016
Továbbképzési pontérték: 30 pont
Időtartam: 30 óra (4 nap)

Képzési díj: 40.000 Ft
A képzés időpontjai: 2018. november 14-15, 28-29.
Vizsga: december elején


A képzések helyszíne:

KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk.

Jelentkezési határidő: 2018. október 12.

További információ: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

Jelentkezési lap itt letölthető: http://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/jelentkezesi_lap_2018.doc