Új szemléletmód és modern ismeretek közvetítése a cél

2018. május 24 – június 22 között Miskolcon, az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány székhelyén tartottuk Súlyosan – halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése című képzésünket.

A továbbképzés elsődleges célja a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek ellátásában egy új szemléletmód és modern ismeretek közvetítése, mely a megváltozott élethelyzetet és ennek nevelési szempontjait helyezi előtérbe. Megpróbálja a súlyosan-halmozottan fogyatékos ember életét annak teljességében megragadni, a gondozást, nevelést, fejlesztést és támogatást komplex egységként kezelni. Az új szemlélet szerint a megsegítés legfőbb célkitűzése: "élni tanulni", ez magába foglalja a személyiségfejlődés legalapvetőbb szükségleteinek kielégítését az emberi méltóság messzemenő figyelembevételével.

A képzésen 19 résztvevő tett sikeres vizsgát!

A képzés „A fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása” (FOF2017) program keretében valósult meg.