Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése képzések

Komplex kiváltási szükségletfelmérést végző munkatársak szakmai felkészítése képzések megvalósítása a KézenFogva Alapítvány szervezésében

Az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretében a KézenFogva Alapítvány megtartotta a lakók felmérését és felkészítését segítő módszertan alkalmazására felkészítő képzéseket.

Az 50 órás minősített szociális továbbképzés célja az - intézményi férőhely kiváltást tervező és megvalósító 50 fő engedélyezett férőhelyszám feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára bentlakásos szolgáltatást nyújtó - ápoló-gondozó intézmények szakembereinek felkészítése a Komplex kiváltási szükségletfelmérés, ezen belül az Egyéni kiváltást és felkészítést támogató szükségletfelmérés (EKISz2) elvégzésére, valamint az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési terv (EKKiFeT) módszertanának alkalmazására.

A képzés tartalmi elemei a módszertani felkészítés mellett foglalkoznak a támogatott lakhatás alapelveivel; fejlesztik a felmérés elvégzéséhez és tervkészítéshez szükséges szakmai kompetenciákat, készségeket, elősegítik a megfelelő szemléletmód kialakulását. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a támogatott lakhatás szolgáltatást igénybevevők érdekei minden területen érvényesüljenek, a készségek és képességek feltárása szakmailag megalapozott, a felmérési és tervezési módszertan alkalmazása eredményes legyen.

Az elméleti képzés izgalmas, újszerű, új kihívásokat tartalmazó része a személyközpontú tervezés módszertanának elsajátítása jelentette. Ezt követte a gyakorlati képzés, amely során markánsan megfogalmazódtak szakmai kérdések, dilemmák. A csoportban végzett munka során a résztvevők lelkesen egymást segítve oldották meg a kiadott feladatokat.

További célunk volt, hogy a felmérők attitűdje hosszú távon pozitívan befolyásolja a kiváltási folyamatot, a pályázatok megvalósítását és érdemben legyen pozitív hatással a lakók életminőségére.

A képzést 4 csoportban tartottuk Budapesten, valamint három vidéki helyszínen: Zalaszentlászlón, Miskolcon és Békéscsabán. Összesen 88 fő vett részt a tanfolyamokon.