Információs Pontok Hálózata

Ezzel a névvel indítottunk 2014 novemberében egy innovatív programot, melynek célja, hogy olyan Információs Pontok Hálózatát hozzuk létre, amelyek a fogyatékos gyermekeket nevelő családokat, a helyi szervezeteket és a különböző szolgáltatásokat nyújtó intézményeket kapcsolja össze. A másféléves projekt indokoltságát az adja, hogy jelenleg nincs olyan jó felépítésű és könnyen elérhető információs rendszer, amely tartalmazza mindazt az információt, ami a fogyatékos gyermeket gondozó családok szolgáltatásokhoz való hozzáférését segítené. A projektbe csatlakozó partnerszervezetek a helyi kapcsolataikat használva segítenek abban, hogy a térségükben élő családok és a szolgáltató szervezetek egymásra találjanak. Ehhez a már jól ismert INFÓKÖZPONT adatbázisunkban megtalálható információkra támaszkodhatnak. Az információk köre kiterjed a szolgáltatások elérhetőségére és profilját tartalmazó adatokra, valamint a fogyatékos emberek által igénybe vehető pénzbeni ellátásokra. Ahhoz, hogy az adatbázist minél könnyebben lehessen használni, illetve még részletesebb és komplex információt tudjunk nyújtani a minket megkereső családoknak és szakembereknek, jelentős fejlesztéseket végzünk. A projekt a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg.