A KézenFogva Alapítvány nemzetközi programjai.

Lights on Rights! – Fókuszban a jogok!

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékos emberek jogaira, a társadalomban vállalható aktív állampolgársági szerepeikre. A kétéves projekt során jó példák megosztásával mutatjuk be és ismerjük meg, hogy különböző szakterületeken hogyan valósulhat meg ez a cél. A megvalósítás során követjük és használjuk az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezményét és az Európai Unió Fogyatékosügyi Stratégiáját.

EMESE (Európai Mentorálás a Szociális Ellátásban)

A pályázat célja, hogy egy mentorálási rendszer kidolgozásával elősegítse a szociális szektor attitűdbeli változását, hogy a korábbi, egészségügyi alapon fekvő megközelítést felváltsa az emberek igényein, jogain alapuló ellátás. A mentorok olyan tapasztalt személyek, akik bizalmon alapuló pozitív kapcsolaton keresztül segítik a kevésbé tapasztalt munkatársakat, hogy fejlesszék tudásukat, megértőbbé váljanak, és kialakítsák értékrendszerüket a mindennapi munkavégzés során. http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care

STEPS - Közös utakon Európában – Az intézményi férőhelykiváltás tapasztalatai különböző országokban

A pályázat célja, hogy olyan tananyagok fejlesszen és teszteljen, amelyek segítik a fogyatékos személyek nagy intézményekből közösségi alapú lakhatást biztosító otthonokba való kiköltözést. Az anyagok szakmai támogatást nyújtanak nem csak a szakembereknek, hanem az érintett ellátottaknak is, abban, hogyan tanulhatnak meg olyan alapvető dolgokat, amelyek változni fognak a megváltozott életkörülményeik miatt, mint például bevásárlás önállóan, szociális kapcsolatok kialakítása, stb.