IDEAS projekt

Ideákkal a társadalmi kirekesztés ellen! - IDEAS! against poverty and social exclusion

Az „IDeákkal a társadalmi kirekesztés ellen!” című projektünk az értelmi fogyatékossággal élő polgárok (továbbiakban érintettek) bevonásával a társadalmi kirekesztés és a szegénység csökkentéséhez való hozzájárulásra törekszik. A projekt ötlet illeszkedik a 2010–2020 közötti időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégiához, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni európai platformhoz (Európa 2020 stratégia). 2008-ban több mint 80 millió ember élt az Unióban a szegénységi küszöb alatt, a helyzet a gazdasági válsággal tovább romlott. Az európaiak 8% -a súlyos anyagi nélkülözéssel kénytelen élni. Más kockázati csoportok között a fogyatékossággal élő vagy a súlyos krónikus betegségben szenvedők gyakran jelentős gazdasági és társadalmi nehézségekkel néznek szembe, amelyek érinthetik az egész háztartást, ahol élnek.
Ez a 21. századi Európában elfogadhatatlan. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi igazságosság és az alapvető jogok előmozdítása régóta az Európai Unió fő célkitűzései közé tartozik.
Az érintettek felhatalmazása, helyzetbehozása és képzése a projektünk egyik fontos prioritása, nem a szegénység vagy kirekesztés által veszélyeztetett sérülékeny személyek helyzetéből vesznek részt a munkában. Olyan szereplők, akik tisztában vannak az őket körülvevő társadalmi igazságtalanságokkal, és képzés után képesek részt venni a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.

Projektünk fő célja, amely az értelmi sérült emberekre, családjukra és a szakemberekre irányul:
- Az európai fogyatékosságügyi stratégia dokumentumainak megismerése és adaptálása, valamint vita azok ajánlásairól és alkalmazhatóságáról,
- Szinergiák létrehozása a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel foglalkozó intézményekkel, javaslatok és konkrét tevékenységek megvalósítása révén, amelyekbe az érintettek aktívan hozzájárulnak e két év során,
- Az érintett polgárok részvételének, mobilitásának és transznacionális cseréjének előmozdítása.

Az érintettek, akik a partnerországok négy intézményéhez kapcsolódnak (Spanyolország, Magyarország, Lengyelország és Törökország), értelmi akadályozottsággal élő felnőttek, különböző helyzetűek: vannak olyan csoportok, akik a nyílt munkaerőpiacon dolgoznak, más csoportok erre készülnek. Néhányuk foglalkozási, oktatási és társadalmi habilitációs tevékenységeket folytat. Mások egész nap bentlakásos intézményekben vannak, és sok támogatásra van szükségük. Ezért minden partner adaptálja a tevékenységek típusát a kiszolgált csoportokhoz, képességeihez és érdekeihez.

300 fogyatékossággal élő tanuló részesül a projektünk tevékenységeiből e két év alatt. A négy partner adaptálja az általános tevékenységi programokat, hogy tematikus tengelyként vezesse be a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, együttműködést kezdeményezzen környezetükben a kirekesztés elleni küzdelemmel foglalkozó szervezetekkel és közös szolidaritási tevékenységeket dolgozzon ki.

Kezdeményezzük az értelmi fogyatékossággal élők 45 mobilitását, akik aktívan részt vesznek az egyes országokban szervezett találkozókon.

A projekt publikálható eredményei az alábbiak lesznek:
együttműködési útmutató az érintettek számára,
és módszertani útmutató szakemberek számára.

Ezeket a partnerek négy nyelvén és angolul is megjelentetnek. Magában foglalja a projekt témájához kapcsolódó grafikai és művészeti anyagot, amelyet ezekben az években az érintettek fejlesztenek ki (képregény, rajzolás, kézműves tevékenység). Ez egy minőségi anyag lesz, amely megkönnyíti az átadást az együttműködés iránt érdeklődő más csoportok számára.

Minden partner az európai dimenzióban működő szövetségekhez és szervezetekhez kapcsolódik, tehát reméljük, hogy a fogyatékossággal élő emberek, családtagjaik, szakmai és szolidaritási hálózataik bevonásával és proaktív részvételével az eredmények sok ezer emberhez jutnak el.
Projektünk összhangban van az európai stratégiával, mivel a célja az európai értékek, a testvériség, az egyenlőség és a befogadás előmozdítása.