CISCOS projekt

Szolgaltatásszervezés és közösségi fejlesztés (CISCOS projekt)

Az európai partnerségben megvalósuló projekt során egy határokat átívelő, interdiszciplináris oktatási-tréning koncepciót dolgozunk ki a szolgáltatói tevékenységet végző szakemberek és a helyi önkormányzatok munkatársainak szakképzésére, amit később a felsőoktatási képzésekben is hasznosítani lehet. A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon az ENSZ 2006-ban elfogadott Fogyatékosügyi Egyezményének végrehajtásához. Középpontjában annak megértése áll, hogy az ENSZ Egyezményben foglaltakat hogyan lehet átültetni gyakorlatba. A cél, hogy a fogyatékos embereket érintő tervezési stratégiák az Egyezmény alapvetéseinek megfelelően készüljenek és valósuljanak meg. A projekt továbbá elősegíteni hivatott a felsőoktatási intézmények és a szolgáltató tevékenységet végzők együttműködéséből származó, az integrációs paradigma által létrejövő új ismeretek szabad áramlását, közvetítését, és gazdagítását. Azt reméljük, a projekt eredményei további fejlesztéseket, együttműködéseket generálnak majd az adott országbeli egyetemek, helyi önkormányzatok, és a fogyatékos személyeket támogató szolgáltatók, valamint a szociális szférában velük együttműködő gondozói szervezetek között.

A kidolgozásra kerülő koncepció egy része Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtásának megközelítései fogyatékos személyekkel foglalkozó szolgáltatók számára és A közösségfejlesztés szerepe a közösségi befogadás támogatásában című képzés és a hozzájuk tartozó, részletesen kidolgozott tananyag. A kidolgozás során szem előtt tartjuk mind a szolgáltatói szektor elvárásait, mind pedig a felsőoktatási és a felsőoktatáson kívüli szegmensek igényeit. A segédanyag nyolc nyelven jelenik majd meg: angolul, németül, lengyelül, spanyolul, svédül, görögül, magyarul és szlovénül.

A résztvevő szervezetek a CISCOS-féle egyesített oktatási modell alkalmazása által megtanulják ötvözni, és hatékonyan átültetni a felsőoktatás elméleti ismereteit a fogyatékos személyek integrációját segítő munka gyakorlatába. A projekt távlati célja, hogy modell innovációt serkentő hatása következtében új, az igényekhez sikeresebben alkalmazkodó, rugalmas és személyre szabottabb szolgáltatások jelennek majd meg. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a szolgáltatások színvonala emelkedjen, valamint a fogyatékos emberek, és családtagjaik életminősége javuljon.

A nagyközönség az összegzett ismereteket online tudástár formájában érheti majd el (amely egy angol nyelvű online oktatóanyagot is tartalmaz majd), míg a projekteredmények megosztására egy network felület nyújt lehetőséget a későbbiekben, a projekt zárása után.

A CISCOS projektben a KézenFogva Alapítvány svéd, görög, ír, szlovén, spanyol, lengyel, belga, és német partnerekkel dolgozik együtt 2018 és 2020 között. A projekt az Erasmus+ Tudásszövetségek program keretén belül valósul meg, azonosítója 588022-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA.

A projekt anyagai elérhetőek magyarul itt: https://ciscos.eu/hu

Műhelymunka

A közösségfejlesztés szerepe a közösségi befogadás támogatásában című képzés szeptember 11-én, szerdán kerül megrendezésre. Az ingyenes műhelymunka meghívója itt található.