Kézikönyv

MALÉTH ANETT (2003, szerk.): Kézikönyv a kiscsoportos
lakóotthonokban dolgozó segítők részére. Budapest, Kézenfogva
Alapítvány, 290 oldal.

 



Az
értelmi fogyatékos személyek számára lakhatást nyújtó
szolgáltatások átalakulóban vannak. A nagy létszámú szociális
intézmények fokozatosan átadják helyüket a kisközösséget
befogadó lakóotthonoknak, amelyek a nagyobb szabadság és az
emberibb élet kialakításának feltételeit és kereteit jelentik. E
keretek kitöltése, a lakóotthoni életforma kialakítása azonban
azoknak az embereknek a feladata, akik benne dolgoznak. A jelen
kötet a segítőknek íródott, akik mindennapi munkájukban értelmi
fogyatékos emberekkel dolgoznak együtt, segítik, kísérik őket.


A könyv egyszerű nyelven, érthetően fogalmazva mutatja be,
hogyan változott a fogyatékos emberekről való gondolkodás,
milyen alapelvekre támaszkodhat a segítő, ha egy helyzetben
döntenie kell. Az értelmi fogyatékosság jelenségének
ismertetését, az értelmi fogyatékos ember segítésének
szempontjait követve a könyv legvaskosabb része a lakóotthoni
élet egyes területeit veszi górcső alá (például a terápiás
fejlesztés, a párkapcsolatok, a lakóotthon belső élete, az
egészségügyi megsegítés vagy a kommunikáció területeit). A
fejezetek a mindennapokban felmerülő gyakorlati kérdések
megválaszolásához is adnak szempontokat.