Stang Marika és Ferenc Lívia

„Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket. Akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei. Akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat. S akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre.” /Göncz Árpád/

Göncz Árpádné Zsuzsa nénire a Szajki Fogadj el! Alapítvány is hálával és szeretettel emlékszik vissza. Mikor létrehoztuk a Fogyatékosok Napközi Otthonát, őt kértük fel, hogy fővédnökünk legyen.
Zsuzsa néni azonnal örömmel elvállalta, s a megnyitó ünnepségen ő adta át az emlékplakettet a tervezésben, kivitelezésben segítő embereknek. Kedvessége, közvetlensége és humora bearanyozta a napot. Olyan volt, mint egy régi barát. A későbbiekben is szeretettel hívtuk rendezvényeinkre, ahova sajnos nem tudott eljönni, de sose felejtette el. Volt, hogy munkatársa által képviseltette magát, de ha ez sem sikerült, akkor a rendezvény előtti napon felhívott telefonon, és hosszasan elbeszélgetett velünk. Érdeklődött az Alapítványról, ellátottjainkról, örömeinkről és nehézségeinkről. A szívén viselte sorsunkat. Ez a törődés sokszor jelentett erőt és kapaszkodót számunkra. Bár túl sok közös élményünk nem volt, mégis elmondhatjuk, hogy Zsuzsa néni példakép számunkra, mert csak így érdemes élni és küzdeni: mások javát szolgálva.