Nemzetközi programok

Cél a hazai szolgáltatórendszert új módszerekkel, tananyagokkal és tapasztalatcserével támogatni.