Kezünkben a diagnózissal

A könyvben a sérült kisgyermeket nevelő szülők tájékoztatást kaphatnak arról, hogy a közoktatáson belül ma milyen lehetőségeik vannak, hogy gyermekük a saját lakókörnyezetében, a képességeinek és a család, a lakókörnyezet lehetőségeinek megfelelően a legjobb ellátásban részesüljön – reményeink szerint a legkorábbi időben.