Felnőtt élet

Dr. Fonyó Ilona (2009, szerk.): Felnőtt élet

Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatal társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei
Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 184 o.

Felnőtt élet című kiadvány borítója


Egy alapvető – de sokszor elhessegetett vagy fel nem vállalt – ténnyel indítanám a könyv alapgondolatát, hogy a felnőttkor egy életkori kategória. A fogyatékos gyermekek életében is feltartozhatatlanul eljön rájuk, családjukra, az őket fejlesztő intézményi szakemberekre terhelve az ezzel járó kötelességeket, jogokat.A fogyatékos fiataloknak is joguk van ahhoz, hogy az életkorúknak megfelelő környezetben éljenek, az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek, gyakorolhassák és megélhessék a felnőtt szerepeiket, társas kapcsolataikat, mert ezek e lehetőségek biztosítják számukra a képességeiknek megfelelő fejlődést.Tartalom:Zolnai Erika: A felnőtté válás pszichológiai mozzanatai
Schenk Lászlóné: Az értelmi fogyatékossággal élő, vagy autista felnőttek oktatása és foglalkoztatása
Kisbali Eleonóra: Az értelmileg enyhe fokban sérült gyerekek továbbtanulási lehetőségeiről
Jászberényi Márta: Értelmi sérüléssel élő felnőttek lehetőségei a pszichológiai segítségre és
pszichoterápiára
Farkasné Gönczi Rita: Önérvényesítés
Dr. Gurbai Sándor: Az értelmi fogyatékosságon alapuló diszkrimináció
Hogyan ismerjem fel? Mit tegyek? Hová fordulhatok?
Gazsi Adrienn: A gondnokság alá helyezés kérdései az értelmi sérült gyermek nagykorúvá válása kapcsán
Dr. Fonyó Ilona: Beszélgetés négy felnőttel
Dr. Fonyó Ilona: Beszélgetés O. Sz-szel
Szociális ellátást nyújtó intézmények