Felnőtt élet

Dr. Fonyó Ilona (2009, szerk.): Felnőtt élet

Felnőttkorba lépő értelmi sérült fiatal társadalmi életbe való beilleszkedésének lehetőségei
Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 184 o.

Felnőtt élet című kiadvány borítója


Egy alapvető – de sokszor elhessegetett vagy fel nem vállalt – ténnyel indítanám a könyv alapgondolatát, hogy a felnőttkor egy életkori kategória. A fogyatékos gyermekek életében is feltartozhatatlanul eljön rájuk, családjukra, az őket fejlesztő intézményi szakemberekre terhelve az ezzel járó kötelességeket, jogokat.



A fogyatékos fiataloknak is joguk van ahhoz, hogy az életkorúknak megfelelő környezetben éljenek, az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek, gyakorolhassák és megélhessék a felnőtt szerepeiket, társas kapcsolataikat, mert ezek e lehetőségek biztosítják számukra a képességeiknek megfelelő fejlődést.



Tartalom:



Zolnai Erika: A felnőtté válás pszichológiai mozzanatai
Schenk Lászlóné: Az értelmi fogyatékossággal élő, vagy autista felnőttek oktatása és foglalkoztatása
Kisbali Eleonóra: Az értelmileg enyhe fokban sérült gyerekek továbbtanulási lehetőségeiről
Jászberényi Márta: Értelmi sérüléssel élő felnőttek lehetőségei a pszichológiai segítségre és
pszichoterápiára
Farkasné Gönczi Rita: Önérvényesítés
Dr. Gurbai Sándor: Az értelmi fogyatékosságon alapuló diszkrimináció
Hogyan ismerjem fel? Mit tegyek? Hová fordulhatok?
Gazsi Adrienn: A gondnokság alá helyezés kérdései az értelmi sérült gyermek nagykorúvá válása kapcsán
Dr. Fonyó Ilona: Beszélgetés négy felnőttel
Dr. Fonyó Ilona: Beszélgetés O. Sz-szel
Szociális ellátást nyújtó intézmények