Dolgoz6ok az Aktív Műhelyben!

Nyitrai Imre (2007, szerk.) Dolgoz6ok az Aktív Műhelyben!
Kézikönyv az értelmi fogyatékos, autista emberek foglalkoztatásához
Budapest, Kézenfogva
Alapítvány, 188 o.


A 60-as évektől kezdve gondolkodásmódbeli változás indult el az értelmi fogyatékos, autista emberekkel kapcsolatosan. A korábbi betegközpontú és élethelyzetük javítására döntően egészségügyi eszközöket használó modell helyett megjelent a róluk komplexen gondolkodó, értékeiket felfedező és hangsúlyozó megközelítés. Itt az értelmi fogyatékos, autista ember meglévő képességeit emelik ki, ezeket fejlesztik, és ezek kiaknázásához teremtenek megfelelő személyi és tárgyi feltételekbó1 álló segítő környezetet. A passzív ellátottból aktív állampolgár lesz.
Minden ember életében a munka a legfontosabb terület. Sokan sokféleképpen alátámasztották már ezt a megállapítást, most csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez az értelmi fogyatékos emberek esetében sincs másképpen. Ha van munkájuk, hasznos elfoglaltságuk, akkor értékesnek érzik magukat, boldogabbak és nagyobb önbizalommal rendelkeznek ők is. A környezetük róluk alkotott vélekedése is megváltozik, hiszen azt látják, hogy serénykednek, és munkájuknak van eredménye, aktív életet élnek. Ma Magyarországon még mindig csak 6-7 százalékos szinten mozog az értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatási rátája. És ez az arány minden típusú munkavégzést magában foglal, a monoton, szegregált munkavégzéstől a nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásig. Ez így nem tartható tovább. Valamit tenni kell ezen a területen, mégpedig országos szinten, hogy a foglalkoztatási helyzet mind mennyiségi, mind minőségi értelemben gyökeresen megváltozzon.
A kötet a foglalkoztatások megszervezéséért felelős szakemberek számára összegyűjtött ismeretek tárát tartalmazza. Gyakorlatorientált, a mindennapokban könnyen hasznosítható kiadvány, ehhez az jelent garanciát, hogy a könyv szerzői között az ország minden pontjáról érkező, a terepen dolgozó, a sérültek foglalkoztatásában gyakorlati tapasztalatokat szerzett szakemberek szerepelnek.