Kezünkben a diagnózissal

dr. Borbély Sjoukje (2007, szerk.): Kezünkben a diagnózissal

Útmutatás sérült kisgyermekeket nevelő családok számára

Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 184 o.

Kezünkben a diagnózissal című kiadvány borítója

A könyv kimondottan szülőknek készült.
Célja, hogy tájékoztatást kapjanak a szülők arról, hogy a közoktatáson belül ma milyen lehetőségeik vannak, hogy gyermekük, a saját lakókörnyezetében, a képességeinek, és a család, a lakókörnyezet lehetőségeinek megfelelően a legjobb ellátást megkapják, reményeink szerint a legkorábbi időben. A kiadvány feladata, a megfelelő és elfogulatlan információ átadása, a kínálatok összegyűjtése, ugyanakkor nem kívánunk megoldást sugalmazni a szülőknek.

A könyv tájékoztatót ad a komplex diagnózisról, a többoldalú tájékozódás fontosságáról, a kiegészítő terápiákról. Megtudhatják a szülők, mikor fordulhatnak a Tanulási Képességeket Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz, és ott milyen segítséget kaphatnak. Betekintést nyerhetnek a szülők a bölcsődei integrációba, az integrált és speciális óvodai, iskolai ellátásokba. Az autista és autisztikus gyermekek fejlesztési lehetőségeivel egy külön fejezet foglalkozik.

Reményeink szerint kiadványunk segíti majd a szülőket abban, hogy sikerüljön azt az oktatási intézményt megtalálni, amelyben gyermekük személyisége kibontakozhat, amelyben képességei készségé fejlődhetnek, és amely hozzásegíti őt egy boldog felnőtt korhoz, és a családot ahhoz, hogy a folytonos aggódás, teljesítés kényszere mellett helyett kaphasson a szereteten kívül a sikerélmény is.

A kiadványban megismerkedhetnek a szülők a szociális támogató rendszerekről, illetve megyénként megtalálhatják a Szakértői Bizottságokat, korai fejlesztőket, integrált és speciális bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, szakképző intézeteket.