IME Információ - Megnövelt Esélyek 2007

Kalmár Judit (2007, szerk.): IME – Információ – Megnövelt Esélyek.
Információs füzet a súlyosan, halmozottan sérülteket nevelő családoknak.

Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 160 o.

IME Információ - Megnövelt Esélyek című kiadvány borítójaA súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek megsegítésében, pedagógiai, gyógypedagógiai és szociális ellátásában a közoktatási és a szociális intézményrendszer intézményei vesznek részt.
A Kézenfogva Alapítvány jelen információs kiadványa összegyűjtötte mindazokat az egészségügyi, szociális alapellátási és oktatási információkat, amelyekkel szeretnénk megkönnyíteni azoknak a családoknak az életét, akik elhivatottan, kitartással nevelik súlyosan halmozottan sérült gyermeküket.
A megbetegedést, sérülést, károsodást követően először az orvosi rehabilitáció, az egészségügyi ellátás dominál. Erről a Gyógyászati segédeszközök fejezetben találhatunk részletes információkat ebben a füzetben (gyógyászati és rehabilitációs segéd- és segítő eszközök).
A szociális ellátások fejezetben az igényelhető anyagi és természetbeni jellegű formák (pénzbeli juttatások, kedvezmények, támogatások), valamint a települési önkormányzatok hatáskörébe utalt szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások jelennek meg.
A fejlesztés, oktatás fejezetben vázoljuk a közoktatás és az intézményes szociális ellátás legfontosabb jogszabályainak vonatkozó bekezdéseit, ezt követően pedig táblázatos formában adjuk közre a súlyosan halmozottan sérültekkel foglalkozó intézmények legfontosabb adatait.
Végül a súlyosan halmozottan sérültekkel foglalkozó érdekvédelmi szervezetekről, a Halmozottan Sérült Szülőszövetségekről és a témával foglalkozó hazai és külföldi szakirodalomról ad útmutatót a kiadványunk.
A könyv terjesztésében a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok és a fenti célcsoportot támogató, fejlesztő civil szervezetek segítenek.
Ha van olyan család, akiknek e kiadvány segítheti mindennapjait, úgy kérem, ezt jelezzék a kalmar.judit@kezenfogva.hu címen, vagy a 06/1 215-5213-as telefonszámon.