Jogi tájékoztató előadások - szülőknek

MEGHÍVÓ - SZÜLŐCSOPORTRA
Jogi tájékoztató előadások - szülőknek

A KézenFogva Alapítvány szülőknek szóló 5 alkalmas előadás-sorozatot indít, mely a gyerekkor, fiatalkor kérdéseit, állomásait veszi végig jogi aspektusból.

Az előadások időpontjai:
2023. március 24. március 31., április 14., április 21. és április 28. 16.30-18.00 óráig

Előadó: Dr. Gazsi Adrienn, a KézenFogva Alapítvány jogásza
A kedvezményes részvételi díj: 10.000 Ft + áfa, mely mind az 5 alkalmon való részvételt biztosítja
Az előadások helyszíne: KézenFogva Alapítvány 1093. Budapest, Lónyay u. 19.
Az előadások interaktív formában kerülnek megtartásra. Az előadások anyagát a résztvevőknek megküldjük.
Jelentkezési határidő: 2023. március 21.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk. A részvételi díjról számlát fogunk kiállítani a jelentkezési lapon megadott címre.
Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://forms.gle/QGpG6kByihtbayoa8
További információ: sebestyen (pont) gabriella (kukac) kezenfogva (pont) hu
Tematika

1. Gyermekkor, fiatalkor
Családjogi kérdések, család, a szülői szerep és a rokoni kapcsolatok
- A szülői felügyelet tartalma (gondozás, nevelés, törvényes képviselet, vagyonkezelés). A szülői felügyeleit jog gyakorlása (szülök együttesen, egyik szülő, gyám).
- Gyermektartás, rokontartás kérdése.
- Ki hozzátartozó és ki a közeli hozzátartozó? Milyen kötelezettségeik vannak, lehetnek?
- A szülők és a gyermekek jogai az ellátások igénylése, egészségügy az oktatás, szociális ellátás terén egyéb közszolgáltatások igénybevételével összefüggésben.
2. Kiskorú fogyatékos gyermek esetében igényelhető pénzbeli, gyermekjóléti szociális és egészségügyi ellátások, szolgáltatások rendszere, hozzáférés közszolgáltatásokhoz
- Diagnózisok, orvosi szakvélemények, ellátások igényléséhez kötődő szakvélemények, felülvizsgálat.
- Hogyan tudjuk feltétképezni, hogy az érintett fogyatékossági típusa, foka, szükségletei és élethelyzete alapján milyen támogatásokra lehet jogosult?
- Döntési pontok az életút tervezés szempontjából, jogosultsági feltételek, egymásra épülő ellátások, ütköző ellátások kérdése.
- Jogosultság feltételei ellátás típusonként.
- Igénylés lépései, folyamata, jogorvoslat elutasítás esetén.
3. Köznevelés (általános iskola, középiskola felsőoktatás)
- Óvodában maradás (további egy évig) kérdése
- Sajátos nevelési igény megállapítása, eljárás, jogorvoslatok, szakértői vélemény tartalma.
- Óvodai, iskolai felvétel, integrált illetve a külön e célra létrehozott intézményben oktatás, nevelés.
- Felmentések egyes tárgyak alól, mentességek. Egyéni munkarend kérdése.
- Esélyegyelőség a köznevelésben.
4. Továbbtanulás, illetve munkavállalás szempontjából fontos kérdések
- Hány éves korig tart tankötelezettség? Hány évig maradhat a gyermek nappali oktatásban?
- Megváltozott munkaképesség, pályorientáció, és munkavállalás kérdései
- Továbbtanulási lehetőség kérdései.
5. Támogatott döntéshozatal, mint elv és gyakorlat
Fiatal felnőttkorban a cselekvőképesség jövőbeli korlátozásának elkerülése, vagy a legkevésbé korlátozó megoldás alkalmazásának kérdése.
Hangsúlyosan fontos annak körüljárása, hogy
- a fiatal a nagykorúság beálltával milyen élethelyzetbe kerül (otthon él, a családjával, iskolába jár, esetleg szociális intézményi elhelyezést vesz igénybe, támogatott lakhatási szolgáltatást vesz igénybe stb.)
- a fiatal fogyatékossága és egyéb környezeti tényezők hogyan korlátozzák döntéshozatali képességét egyes területeken?
- az akadályozottság hogyan támogatható, a képességek hogyan fejleszthetők?