Integrációs Tanácsadó Szolgáltatás

Integrációs Tanácsadó Szolgáltatás - fogyatékos gyermeket nevelő családok számára

Várjuk azoknak a szülőknek/hozzátartozóknak a jelentkezését egy egyszeri vagy több alkalmas konzultációra, akiknek az integrációval kapcsolatban van kérdése a fogyatékos gyermekük kapcsán!

Jelentkezés: https://bit.ly/3x9SsQ9

Ismertető itt letölthető.


KézenFogva Alapítvány Integrációs Tanácsadó Szolgáltatás

Mi?

Az Integrációs tanácsadó szolgáltatást fogyatékos gyerekeket befogadó többségi óvodákban és iskolákban dolgozó pedagógusok és az ott integráltan nevelt gyermekek szüleinek tapasztalatai és igényei alapján alakítottuk ki. A fogyatékos gyermekek integrált nevelése nem kizárólagosan, sőt, nem is elsősorban a nevelő pedagógiai módszertani felkészültségén múlik. A sikeres integráció hátterében jól működő kapcsolatok, nyílt kommunikáció, kölcsönös bizalom és folyamatos együttműködés áll. Ezek megteremtése sokszor nem egyszerű feladat. Minél több nehézséggel küzd a szülő és a pedagógus, annál inkább szükség van egy külső támogató és segítő szereplőre, aki a kapcsolat építéséhez, alakításához nyújt segítséget. Az együttműködés fejleszthető, a konfliktusok oldására hatékony eszközök állnak rendelkezésünkre. Szolgáltatásunk keretében folyamatvezérelt és kapcsolatot fejlesztő támogatást biztosítunk köznevelési intézmények számára.
A tanácsadás lehet egy vagy több alkalom is igénytől függően.

Ki?

Az Integrációs tanácsadó szolgáltatás vezetője közel 30 éves tapasztalattal rendelkezik fogyatékos emberekkel végzett munkában. A nevelési tanácsadóban zajló munkája során a szülők és az intézmények közötti munkát segítette, videó tréner, képző, családterapeuta és mediátor, szupervízor.
A szolgáltatás koordinátora, tanácsadója szervezi és kíséri a folyamatot.
Az egységes ügyfélirányításnak köszönhetően lehetőség van arra, hogy speciális kérdések és problémák megoldásába a KézenFogva Alapítvány más szolgáltatásait is bekapcsoljuk.

Miért?

A fogyatékos gyermekek életútja a köznevelési intézményekben még támogató közegben sem egyszerű. A család terhei fokozottak, az intézményi szakemberek leterheltek, a köröttük lévő komplex szemléletű támogató háló pedig gyenge, vagy nem is létezik. Gyakran látjuk, hogy ebben a helyzetben a kicsi problémából hamar kezelhetetlen, az együttműködést megakadályozó problémahalmaz lesz, ahol az igazi okokat megfejteni már szinte lehetetlen és a megoldások megtalálásához sem elegendőek a résztvevők. Hatékony és gyors beavatkozás nélkül az elmérgesedett helyzetben kényszerű intézményváltás, frusztráltság, a szakmai kompetencia csökkenése tapasztalható. A fogyatékos gyermek családja esetében a társadalmi integráció lehetősége is veszélybe kerül.
A társadalom érdeke, hogy az integráltan nevelkedő gyermek megtalálja helyét az intézményben, a körülötte lévő szakemberek és családtagok jó napi együttműködéseket alakítsanak ki.

Mit?

Az Integrációs tanácsadó szolgáltatás keretében a szolgáltatás vezetője együtt dolgozik az köznevelési intézmény munkatársaival, a fogyatékos gyermek családjával és a többi gyermek szülőjével. Szükség szerint bevonja a munkába a társintézmények érintett munkatársait. A munka során a mediáció eszköztárát használja, de emellett a tanácsadás, megfigyelés, visszajelzés, stratégiaalkotás, kapcsolatépítés is megjelenik a munka során.

A folyamat fő lépései az igény bejelentését követően:
  • előkészítés, problémafeltárás a helyszínen valamennyi érintett bevonásával;
  • megfigyelés, szempontok gyűjtése, terepmunka a gyermekcsoportban;
  • tapasztalatok megbeszélése, visszajelzés a megfigyelt interakciókra;
  • intervenció a szülők számára csoportos formában;
  • az előzetesen megbeszélt változtatások megfigyelése a csoportban;
  • tapasztalatok megbeszélése, visszajelzés;
  • konzultáció és stratégiai tervezés a további időszakra;
  • intézmények közötti és intézményen belüli megbeszélések támogatása.
Hol?

A szolgáltatás jellemzően abban az intézményben zajlik, ahova az érintett gyermek jár. Amennyiben valamilyen akadály vagy nehézség miatt ez nem megoldható, úgy az Alapítvány biztosítja a találkozók helyszínét. Fontos azonban, hogy az integrációs tanácsadást végző munkatársunk minél több időt tölthessen a gyermeket befogadó köznevelési intézményben, és betekintést nyerhessen a gyermekek és a pedagógusok között zajló interakciókba, hogy hatékonyabban támogathassa a folyamatokat.

Jelentkezés és további információ

Jelentkezés: https://forms.gle/Y5mYjpnrLjnkTFku6

További információ: Keri (pont) Bianka (kukac) kezenfogva (pont) hu