Rendkívüli: Fontos változások egyes ellátások- minősítések kapcsán!

1. Március 1-től megszűnik a fellebbezés lehetősége az alábbi ügyekben:

 • hatósági bizonyítvány kiállításának (az egészségkárosodás és egyúttal a megváltozott munkaképesség megállapításának) kérelmezése,
 • súlyos fogyatékosság minősítése,
 • rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, vagy fogyatékossági támogatás megállapítása,
 • felülvizsgálat (hivatalból vagy kérelemre).

2. A Koronavírus vészhelyzet időszakában változnak a felülvizsgálat, és az egyes ellátások folyósításának szabályai.


Fontos változások a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai, minősítései kapcsán!
Olvassa el figyelmesen!

Minden megváltozott munkaképességű, illetve különböző ellátásokat, illetve minősítéseket kérelmező személy figyelmét szeretnénk felhívni egy fontos jogszabályi változásra! 2020-március 1-jétől életbe lép az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése több ügykörben. Ezekben az ügyekben megszűnik a fellebbezés lehetősége a kormányhivatalok döntései esetében.

Milyen ügyekben érinti a jogszabályi változás a megváltozott munkaképességű, illetve különböző ellátásokat, illetve minősítéseket kérelmező személyeket?

 • hatósági bizonyítvány kiállításának (az egészségkárosodás és egyúttal a megváltozott munkaképesség megállapításának) kérelmezése,
 • súlyos fogyatékosság minősítése,
 • rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, vagy fogyatékossági támogatás megállapítása,
 • felülvizsgálat (hivatalból vagy kérelemre).

Ezekben az ügyekben rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a kérelmező lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal jár el. Ezek az eljárások egyfokúvá válnak.

A megyei, fővárosi kormányhivatal döntése ellen tehát fellebbezni nem lehet. A vitatott döntés esetén a következő lehetőségek állnak az ügyfél rendelkezésére:

 • állapotrosszabbodásra hivatkozással egy éven belül újra be lehet nyújtani a kérelmet,
 • egy éven túl minden további nélkül be lehet nyújtani a kérelmet (függetlenül attól, hogy volt-e állapotrosszabbodás, vagy nem),
 • a döntéssel szemben közigazgatási peres eljárást lehet kezdeményezni, keresetlevél benyújtásával.

Az eljárások egyfokúvá válására tekintettel a különböző ellátásokat, illetve minősítéseket kérelmezőknek az alábbiakat javasoljuk:

 • fokozottan figyeljenek és alaposan készítsék elő a kérelmet és annak mellékleteit,
 • minden esetben legyenek releváns és friss szakorvosi vélemények az egészségi állapotra vonatkozóan,
 • rokkantsági és rehabilitációs ellátás iránti kérelem esetén a biztosítási idő meglétét előzetesen ellenőrizzék le (erre a kormányhivataloknál van lehetőség),

Fontos változások a koronavírus-vészhelyzet miatt!

 • A veszélyhelyzet alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően csak a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) hatályvesztését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.
 • Ha a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése vagy 11. § (3) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik.
 • A Vr. hatályvesztéséig az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a Vr. hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.
 • Ha a nyugellátás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb ellátás, a családtámogatási ellátások, a fogyatékossági támogatás vagy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása iránti eljárásban az ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, az eljáró hatóság az eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb a Vr. hatályvesztését követő 15. napig felfüggesztheti.
 • Amennyiben valaki már hozzájutott az orvosi dokumentációihoz, valamint kitöltött Orvosi beutalójához, természetesen a kiegészítő nyomtatványokkal együtt elküldheti a Hatóság részére. Ilyen esetben az orvosi szakvéleményt a megküldött dokumentumok alapján, iratból készítik el az szakértői bizottságok. Személyes megjelenés kötelezettsége nem szükséges.
 • A háziorvosnak lehetősége van a receptek mellett orvosi beutalókat is feltölteni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszerébe, ahonnan (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) az ügyfelek ügyfélkapus regisztrációjuk belépésével le tudják tölteni, az utóbbi három év orvosi dokumentációjával együtt.

A Kormányhivatali szabályzat, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében dokumentumok, nyomtatványok e-mailen nem küldhetők. Csak eredeti vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat fogad el a Hatóság el a következő elérhetőségek egyikén:

  1. Elektronikusan: Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval.
  2. Postai úton: BFKH Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály 1590 Budapest, Pf. 155.
  3. Előzetes időpont-egyeztetést követően bármelyik kormányablakon keresztül.
  4. Telefonon történő előzetes időpont-egyeztetést követően a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály Időszakos Felülvizsgálatok Osztálya ügyfélszolgálatán.
  Cím: 1035 Budapest Váradi utca 15.
  5. Letéve a fenti ügyfélszolgálat portáján kihelyezett dobozba.
  Ügyfélfogadási idő: H: 8:00-16:00; K-Cs: 8:00-15:30; P: 8:00-13:00
  Tel.:+36-1-896-04-04
  +36-1-896-04-45
  +36-1-896-04-08

A KézenFogva Alapítvány Foglalkoztatási csoportja

A fontos változások itt letölthetők pdf formátumban.