A Függőségtől az Autonómiáig

ZÁSZKALICZKY PÉTER (1998, szerk.): A függőségtől az autonómiáig.
Helyzetértékelés és jövőkép a kiscsoportos lakóotthonokról. Budapest,
Kézenfogva Alapítvány.

Az
értelmi fogyatékos személyek számára lakhatást nyújtó szolgáltatások
átalakulóban vannak. A nagy létszámú szociális intézmények fokozatosan
átadják helyüket a kisközösséget befogadó lakóotthonoknak, amelyek a
nagyobb szabadság és az emberibb élet kialakításának feltételeit és
kereteit jelentik. A kötet elsőként ezt a folyamatot ismerteti,
bemutatja, hogy milyen szemléleti változások, milyen politikai és jogi
folyamatok vezettek a nagy létszámú intézmények lebontásának,
átalakításának elhatározása felé. A kötet megvizsgálja a honi
intézményekben és lakóotthonokban élő értelmi fogyatékos emberek
helyzetét, életminőségét, értékeli az elvégzett munkát és számba veszi a
következő évek, évtizedek feladatait.