hrblog.hu: Egyedülálló készségfejlesztő program az IBM-nél

Napjaink vállalatai változatosabbnál változatosabb módon fejezik ki társadalmi felelősségvállalásukat a szociálisan hátrányosabb helyzetű csoportok irányában. Számos szervezet azt is felismerte, hogy a „kerítésfestésen” túl rengeteg lehetősége adódik törődése demonstrálására, és fejlesztő tevékenységgel támogat egy-egy célcsoportot tömörítő civil szervezetet vagy közvetlenül az adott célcsoport tagjait. Ritkaságszámba mennek azonban azon vállalati kezdeményezések, melyek amellett, hogy széleskörű munkaerő-piaci felkészítést nyújtanak, erősítik a cég sokszínűségét és hosszú távon hozzájárulnak a társadalmi fenntarthatósághoz. Pontosan ezt a célt szolgálta az IBM által kidolgozott és megvalósított Ability6 workshop sorozat. A programról Gál-Szekér Beátával, az IBM ISSC Kommunikációért és Sokszínűségért felelős munkatársával beszélgettem.
 
Mi az Ability6, és honnan ered a program alapötlete?
 
Az IBM magyarországi szolgáltató központja indította el a programot 2015-ben azzal a céllal, hogy személyre szabott készségfejlesztő tréninget nyújtson fogyatékossággal élő vagy megváltozott képességű embereknek, valamint önéletrajz-írási és interjútechnikákat tanítson számukra. A korábbi sikerre való tekintettel 2016 második felében a program második szériája is lezajlott.
Az IBM világszinten nagy hangsúlyt fektet a különbözőségek elfogadására, ezáltal a sokszínű munkakörnyezet biztosítására. A vállalat Magyarországon több mint 5 éve alapította a fogyatékos emberek munkahelyi integrációjával foglalkozó projektcsapatát, melynek köszönhetően az Ability6 program ötlete is megszületett.
Az „Ability6” elnevezés egy angol kifejezésből származik, melynek alapja mottónk, hogy fókuszáljunk a képességekre, ne a fogyatékosságokra („Focus on the ability, not on the disability”), a 6-os szám pedig a hat workshop alkalmait jelöli, melyeket egy fél éves időszak alatt tartottunk meg.
 
Mik a program fő elemei, hogyan épül fel a workshop sorozat?
 
Havonta egy workshop napot tartunk fél éven keresztül, amikor készségfejlesztő tréninget, valamint önéletrajz-írási és interjútechnika bemutató tréninget kapnak a résztvevők. A készségfejlesztő tréningek témái voltak például kommunikációs stratégiák, konfliktuskezelés, munkahelyi szerepek, időgazdálkodás, asszertivitás – csupa olyan téma, melyek a munkahelyi környezetben döntő szerepet játszanak, illetve játszhatnak. A megfelelő önéletrajz megírása és az interjúra való felkészülés kulcsfontosságú a sikeres felvételhez. Ez tapasztalataink alapján nem csak a megváltozott munkaképességű jelölteknek okoz nehézséget, mégis számukra talán kevesebb lehetőség adódik a mindennapokban a kívánt tudás begyűjtésére.
 
Kik a közreműködő partnerek?
 
A program ötlete az IBM magyarországi szolgáltató központjától indult, a megvalósításban viszont a Kézenfogva Alapítvány fontos támogató partnerként működött közre a jelöltek toborzása, az alkalmakon való részvétel és az előadások tartása által, mely tevékenységek mind-mind hozzájárultak a program sikeréhez.
 
Mi a program különlegessége, miben speciálisabb, mint a többi, megváltozott munkaképességűeknek szóló, munkaerő-piaci integrációs célú program?
 
Célunk a piaci alapú kompetenciák és a sikeres felvételhez tartozó készségek fejlesztése: nem kizárólagosan azzal a célkitűzéssel, hogy a későbbiek során felvegyük a jelölteket, hanem elsősorban azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk az esélyegyenlőség megteremtéséhez, és dolgozóink is találkozzanak a fogyatékossággal élő emberekkel. A programon való részvétel teljesen ingyenes volt és nem vártuk el a fogyatékosság tényét igazoló dokumentum bemutatását sem. Csupán a motiváció és a fejleszthető készségek megléte számított a részvétel tekintetében.
 
Hogyan hirdettétek a programot, hogyan értétek el a résztvevőiteket?
 
Az online közösségi média előnyeit kihasználva a legismertebb közösségi oldalon és céges felületeinken hirdettük meg a programra való jelentkezés lehetőségét, illetve a Kézenfogva Alapítványon és más civil szervezeteken keresztül is érkeztek jelentkezések.
 
Mi volt a program legnagyobb hozadéka a résztvevők számára? Miben gazdagodtak a program révén?
 
A legfontosabb érték – amit mi tapasztaltunk -, hogy a program végére a résztvevőkben megerősödött az a tudat, hogy képesek az értékteremtő munkavégzésre, akár egy multinacionális cégnél is, és hogy ez egy elérhető cél lehet a számukra. Korábban félve vagy egyáltalán nem pályáztak meg olyan állásokat, melyekre bár képességeiknél fogva alkalmasak lettek volna, de nem volt elegendő önbizalmuk ahhoz, hogy jelentkezzenek az pozícióra és sikeresen részt vegyenek egy teljes felvételi folyamatban.
 
Ti mint vállalat miben gazdagodtatok a program által?
 
Rengeteg dolgot kaptunk a tehetséges résztvevőktől. Azok a kollegák és vezetők, akik közreműködtek a program során, kivétel nélkül mind azt nyilatkozták, hogy sokat tanultak a jelöltektől a küzdeni akarás vagy az elköteleződés területén. A program résztvevői számos olyan – mára sajnos már egyre ritkábbnak számító – magatartásról tettek tanúbizonyságot, melyek mindannyiunk számára példát jelenthetnek. Ilyenek voltak például: minden – akár kisebb – eredmény értékelése, hálásnak lenni a kihívást jelentő helyzetekért, vagy lojálisnak maradni és kitartani egy adott munkakörben a nehézségek ellenére is. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy a program megvalósításában közreműködő dolgozóink nem csupán érzékenyedtek, hanem erőt és példát is kaptak a mindennapi munkához az Ability6 program résztvevőivel való találkozások által.
 
Milyen előnyeit látjátok annak, hogy a program „házon belül” valósult meg? Mik voltak a legnagyobb kihívások és nehézségek a program megvalósítása során?
 
A „házon belüli” szervezés adott egyfajta rugalmasságot a program kialakításában, azonban sok munkát jelentett a tematika és a tartalmi elemek összeállítása. Ennek ellenére az önkéntesen résztvevő trénerek lelkesen működtek közre a hat hónapos program teljes időtartama alatt.
 
Hogyan látjátok a program jövőjét? Mik a közeljövő elképzelései?
 
Mivel kizárólag előnyöket tapasztaltunk és pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, ezért a jövőben mindenképp szeretnénk folytatni a programot. Mivel az IBM egyik legfontosabb ismérve az innovációk támogatása és fejlesztése, ezért jelenleg is a program továbbfejlesztésén dolgozunk, melyet mindenképpen egy megújult formában fogunk ezután megvalósítani, de részleteket még nem árulhatunk el.
 
Kappel Katalin
munka és szervezetpszichológus