Felnőttek, mert felnőttek

ZOLNAI ERIKA (2001): Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült
felnőttek szexuálpedagógiai támogatása. Budapest, Kézenfogva Alapítvány,
254 oldal.

A könyv lakóotthonok számára készült. A lakóotthonokban élő értelmi
fogyatékos felnőttek élethelyzetéből indultunk ki, igyekeztünk
mindenekelőtt az ő érdeküket, szükségleteiket figyelembe venni.
Ellátásuk, életvitelük kísérő támogatása során a szakemberek a lehető
legnormalizáltabb feltételek kialakítására törekszenek. Az életminőség
fontos része a párkapcsolatok és a szexualitás megélésének lehetősége,
mindez függ attól az élettértől, amit számukra biztosítunk. Bár az ezzel
kapcsolatos vélekedések egyre nyitottabb, rugalmasabb álláspontokat
fogalmaznak meg, a kérdés kezelése mégsem problémamentes és egységes.
Nem tartjuk célszerűnek, hogy általános érvényű megoldásokat sugalljunk
a segítők számára. Nem recepteket, csupán ötleteket szeretnénk adni,
hiszen minden egyes eset egyszeri és megismételhetetlen. A nemiségünkhöz
fűződő viszonyunk tudatosítását semmiképpen nem kerülhetjük meg. Mindez
áthatja mindennapjainkat, befolyásolja a ránk bízott emberek
személyiségének fejlődését, lelki egyensúlyát.