Megyei Napilapok: Megyénként két hivatásos támogató

 
 
Megbízásos jogviszonyban megyénként 2-2 hivatásos támogató van, aki segíthet a támogatói döntéshozatalban – közölte lapunkkal az Emmi.

Korábban a Kézenfogva Alapítvány (KF) jogásza mondta el lapunknak, hogy a március 15. óta meglévő új jogintézmény révén anélkül tudnak segítséget nyújtani a döntéseikben a rászorulóknak, hogy korlátoznák az érintett személy cselekvőképességét. Gazsi Adrienn szerint feltehetően az értelmi fogyatékossággal, pszicho-szociális fogyatékossággal élő, a szenvedélybeteg, az időskori demencia miatt segítségre szoruló, esetlegesen a hajléktalan személyek közül többen élnek majd ezzel a lehetőséggel.
 
Az Emmi szerint a hivatásos támogatókra akkor lehet szükség, ha a támogatásra szoruló ismeretségi köréből, rokonságából nem rendelhető ki a támogatottal bizalmi viszonyban álló személy. Támogatóként
elsősorban a rászoruló személy által megjelölt személyt kell kirendelni, aki vállalja a feladat ellátását. A tisztség viselésére vonatkozó kizáró okok hasonlóak a gondnokság viselésére vonatkozó kizáró okokkal, hiszen biztosítani szükséges az érintettek véleményének, érdekeinek érvényesülését, a támogató személy alkalmasságát, feladatának ellátására. A támogatók külön juttatást nem kapnak. A hivatásosak a hivatásos gondnokkal megegyező díjazásban részesülnek.
 
A törvény szerint, ha a hivatásos támogató tevékenységét munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látja el, díjazását úgy kell megállapítani, hogy annak összege támogatott személyenként – a támogatói
feladatok mértéke alapján – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legalább 10 százalékát elérje, vagyis jelenleg legalább 2850 forint/ támogatott a megbízási díj. Az új jogintézmény élethelyzetekhez kötött, és segítséget jelenthet hatósági ügyek intézésében, a bíróság előtti eljárásban.

A támogató nem veszi át a döntés felelősségét páciensétől, soha nem járhat el pártoltja helyett és nevében, ő tanácsaival és közreműködésével segítheti a döntéshozatalt, ezzel járul hozzá az érintett
cselekvőképességének megőrzéséhez.

Kiket érint?
A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY szerint Magyarországon 57 944 fő áll gondnokság alatt, elsősorban őket érintheti a támogatott döntéshozatal intézménye a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügy a szociális
ellátás és az oktatás terén.