IME Ismerkedés, Megértés, Együttlét

MÁRKUS ESZTER (2003, szerk.): Ismerkedés – Megértés – Együttlét.
Súlyos-halmozott fogyatékossággal élő emberek életének kísérése.

Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 287 oldal.

A kiadvány egyszerre több célkitűzésnek kíván megfelelni. Első célja, hogy
részletesen bemutassa a súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket és
családjaikat, ismertesse élethelyzetüket, és javaslatokat fogalmazzon
meg a megsegítés, a támogatás lehetséges formáihoz. A gazdag pedagógiai
és terápiás alapvetés a gyakorlati tevékenység tervezéséhez és
szervezéséhez, a „kétkezi” pedagógusi munkához nyújt segítséget. A könyv
ismerteti az ellátások nemzetközi és hazai jogi hátterét, az intézményes
kereteket. Második célja, hogy összefoglalja azokat az ismereteket és
tapasztalatokat, melyekre az ország különböző pontjain tevékenykedő
elméleti és gyakorlati szakemberek az elmúlt évtizedben szert tettek,
valamint felvázolja azt az ismeretanyagot, amelyek a Kézenfogva
Alapítvány és az ausztriai Chance B Alapítvány által szervezett, osztrák
munkatársak által vezetett, szülőknek és szakembereknek tartott
továbbképző tanfolyamon tanulhattunk. A kézikönyv harmadik célja a
jövőre irányul: különböző végzettségű szakemberek számára tartandó
akkreditált továbbképző programok, tanfolyamok „tankönyveként” kíván
rendelkezésre állni, természetesen a korábbi elméleti és gyakorlati
munkákkal együtt, azokat kiegészítve.