Ellátások típus szerint

 

Vissza az intézmény kereséshez

 

Pénzbeli

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai - REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai - ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS ÉS KIVÉTELES ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS
Egészségkárosodott személyek ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK
Családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS
Családtámogatási ellátások - Családi pótlék/NEVELÉSI ELLÁTÁS - ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
Családtámogatási ellátások - GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS
Családtámogatási ellátások - GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS (GYET)
Pénzbeli szociális ellátások - AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
Pénzbeli szociális ellátások - AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA - foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Pénzbeli szociális ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ, EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ, KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ
Pénzbeli szociális ellátások - GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)
Pénzbeli szociális ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
Pénzbeli szociális ellátások - TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA
Pénzbeli szociális ellátások - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Hozzátartozói pénzbeli nyugellátások - ÁRVAELLÁTÁS
Súlyos mozgáskorlátozott személyek részére nyújtandó állami támogatás - AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS
Súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY
Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS
Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA
 

Természetbeni

Súlyos mozgáskorlátozott személyek természetbeni ellátásai - PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY
Természetbeni szociális ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA
Természetbeni szociális ellátások - KÖZGYÓGYELLÁTÁS
Természetbeni gyermekvédelmi ellátások - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

 

Kedvezmény

Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY
Kedvezmények súlyos mozgáskorlátozott személyek részére - GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY
Kedvezmények súlyosan fogyatékos személyek részére - összevont adóalapot csökkentő SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY
Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - földgázellátás
Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás
Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FELHASZNÁLÓ - víziközmű -ellátás

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - CSALÁDSEGÍTÉS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - ÉTKEZTETÉS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - NAPPALI ELLÁTÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - LAKÓOTTHONOK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS
 

 

Vissza az intézmény kereséshez