Fogyatékosság, identitás és befogadás

KOZMA ÁGNES (2004, szerk.): Fogyatékosság, identitás és befogadás.
Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 112 oldal.

Fogyatékosság, identitás és befogadás című kiadvány borítójaMagyarországon közel tizenöt éve működnek kiscsoportos lakóotthonok,
amelyek hétköznapi környezetben nyújtanak tartós bentlakásos ellátást
fogyatékos embereknek. Számos lakóotthon civil, gyakran szülői
kezdeményezésre jött létre, illetve a nagy létszámú intézmények
átalakításával, azok környezetében, szakmai támogatásával. Bármilyen
háttérrel indulnak is a lakóotthonok, sok szolgáltatás találja szemben
magát a környezet, a helyi közösség ellenállásával, amely néhány
szélsőséges esetben akár szervezett tiltakozáshoz is vezethet. Ezekről
az eseményekről időnként a közvélemény is értesült a médiákból, ám
szakmai körökben a mai napig kevés szó esik az úgynevezett
„szomszédság-politikáról”, vagyis a szolgáltatás környezetével való
kapcsolat tudatos formálásáról.

A kiadvány ezt a hiányt kívánja pótolni és felhívni a figyelmet a
szolgáltatás környezetével való kapcsolat jelentőségére a fogyatékos
emberek társadalmi integrációja szempontjából valós példák,
tapasztalatok bemutatásával. A tanulmány egy 2002-ben indult nemzetközi
kutatás összefoglalója, amely hét európai országban vizsgálta a
fogyatékos emberek számára tartós bentlakást biztosító közösségi
szolgáltatások és közvetlen környezetük kapcsolatát. A kutatásban maguk
az érintettek, a fogyatékos emberek, a szomszédok, valamint a
szakemberek mondhatták el személyes tapasztalataikat és véleményüket a
közösségi szolgáltatások működésével kapcsolatban. A kutatást
Magyarországon a Kézenfogva Alapítvány koordinálta. A bevont szervezetek
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy budapesti és vidéken működő,
illetve civil és állami szervezetek egyaránt szerepeljenek közöttük. Ez
egészül ki más országok tapasztalataival, és így a kutatás valóban
átfogó képet ad az Európában működő közösségi ellátások és környezetük
viszonyáról: a problémákról, a nehézségekről és a bevált megoldásokról.

Az összefoglaló hasznos ötleteket és konkrét példákat nyújt a
szomszédsággal való kapcsolat alakításához azoknak, akik lakóotthon vagy
egyéb közösségi szolgáltatás indítását tervezik, vagy már ilyen
ellátásokat működtetnek. Reméljük továbbá, hogy a kiadvány eljut a
fenntartókhoz és döntéshozókhoz, és véleményformáló szerepet is betölt
majd: segít eloszlatni néhány téves elképzelést a fogyatékos embereknek
nyújtott közösségi ellátásokról és hozzájárul a lakóotthoni ellátási
forma szélesebb körben való elterjedéséhez. Végezetül a füzet érdekes
olvasmány lehet mindazok számára is, akik szeretnének többet megtudni
más országokban működő közösségi ellátásokról és az igénybe vevő
fogyatékos emberek, valamint szomszédaik tapasztalatairól.