Felnőtt élet

Egy alapvető – de sokszor elhessegetett vagy fel nem vállalt – ténnyel indítanám a könyv alapgondolatát, hogy a felnőttkor egy életkori kategória. A fogyatékos gyermekek életében is feltartozhatatlanul eljön rájuk, családjukra, az őket fejlesztő intézményi szakemberekre terhelve az ezzel járó kötelességeket, jogokat. A fogyatékos fiataloknak is joguk van ahhoz, hogy az életkoruknak megfelelő környezetben éljenek, az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesüljenek, gyakorolhassák és megélhessék a felnőtt szerepeiket, társas kapcsolataikat, mert ezek e lehetőségek biztosítják számukra a képességeiknek megfelelő fejlődést.