Fészek Szakmai Füzetek 2.

FALVAI RITA (2001, szerk.): Fészek Szakmai Füzetek 2. Értelmet az
életüknek. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 112 oldal.

A
kötet anyaga az értelmi fogyatékos emberekre vonatkozó két alapelv köré
csoportosítható: az értelmes élet és az egész életen át tartó tanulás
lehetősége. A cikkekben vezérfonalként vonul végig az értelmi fogyatékos
emberek joga az autonóm, értelmes élethez, a maga egyedi és
megismételhetetlen történetiségével. Ezzel párhuzamosan az értük
fáradozók, őket segítők szakmai és erkölcsi felelőssége, kötelessége is
megfogalmazódik. A tanulmányok alapját a holland Philadelphia és a
Kézenfogva Alapítvány által szervezett konferenciák képezik, kiegészülve
a szerzők szakmai és gyakorlati tudásával, tapasztalataival. Az
előadásokat a Philadelphia Alapítvány munkatársai tartották Budapesten
1998 és 2000. között.