nepszava.hu: Családterápia: Otthont mindenkinek

Az „Otthont mindenkinek Program” keretében a fogyatékos emberek és családjaik számára pár-, és családterápiás szolgáltatást szervez a Kézenfogva Alapítvány. Magas színvonalú, ugyanakkor megfizethető terápiás segítséget kívánnak nyújtani. Szakmai segítséget ajánlanak a családokkal, párokkal közösen dolgozva, egymást támogatva, így jutva el a problémás helyzetek megértéséhez, és a kliensek számára legjobb megoldás megtalálásához. Abban támogatják és erősítik a hozzájuk fordulókat, hogy képesek legyenek a változáshoz szükséges lépések megtételére és ismét kezükbe tudják venni saját sorsuk alakítását. Elsősorban lelki-, életvezetési problémák megoldására, rendezésére szolgál a családterápiás szolgáltatás.

A terápia, illetve konzultációs alkalmak során a családtagok/a pár tagjai együttes erővel – terapeuta kollégák segítségével – azon dolgoznak, hogy felismerjék, hol lehetne változtatni a kialakult helyzeten, milyen belső-külső erőforrásaik vannak a változás elérése érdekében, amelyeket mozgósítva meg is tudják tenni a szükséges lépéseket. A problémát tehát a kliensek oldják meg, terapeuta kollégáink pedig folyamatos szakmai segítséget, támogatást nyújtanak számukra a folyamat során. Az első találkozáskor kerül sor az első interjúra, amikor mindkét fél, a szolgáltatást igénybe vevő család/pár és a terapeuták megismerkednek egymással, mélyebben átbeszélik a problémát. A szakemberek javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a felvázolt problémához milyen szolgáltatási csomagot javasolnak.

Segítséget tudunk nyújtani többek között a

• fogyatékos gyermekeket örökbefogadó-, befogadó családok problémáiban

• életciklusokban való elakadás esetében, pl. a fogyatékossággal való szembesülés, diagnózisközlés traumája, óvodai-, iskolai elhelyezés dilemmái, fiatal felnőtt fogyatékos családtaggal kapcsolatos problémák, felnőtt fogyatékos családtag életének rendezésével kapcsolatos problémák

• fogyatékos és ép gyermekek együttnevelésének kihívásaival kapcsolatban

• valamelyik családtag magatartási nehézségei kapcsán, amelyek kihatnak az egész családra

• családon belül állandósult konfliktusos helyzetek nevelési nehézségek esetén.