Fogyatékos személyeknek szóló szolgáltatások adaptálása új felhasználók részére

 

 

 

 

 

 

 

A KézenFogva Alapítvány Leonardo da Vinci Partnerségi Projektjének bemutatása

(ASPNU – Adapting Services for Persons with Disabilities to New Users / Fogyatékos személyeknek szóló szolgáltatások adaptálása új felhasználók részére)

 

 
A projekt bemutatása

Európa szerte tapasztalható jelenség, hogy az értelmi fogyatékos és a mentális problémával küszködő embereknek nyújtott szolgáltatásokat elhatároló falak egyre inkább leomlanak, átjárhatóvá válnak. Vajon ezt a jelenséget főként az ösztönzi, hogy a mentális betegséget elfogadták hátrányos helyzetnek, vagy pedig éppen a nemzeti kormányok azon mulasztásából fakad, hogy az ilyen problémával küzdő emberek igényeihez megfelelő szolgáltatásokat fejlesszenek? Vajon az okokat az ún. „kettős diagnózisban” (vagyis, ha valakinek az esetében mind az értelmi fogyatékosságot, mind a mentális problémát orvosilag megállapítják) kell keresni, vagy inkább abban, hogy a pszichológia problémák előfordulása általánosságában növekszik társadalmunkban?

A szolgáltatásnyújtók, a hatóságok, a civil szervezetek és az értelmi fogyatékos, illetve mentális beteg személyek olyan kérdésekre szeretnének választ kapni, mint:

► Mit jelent ez a jelenség a szolgáltatást nyújtók számára? Az értelmi fogyatékos, illetve mentális beteg emberek számára? A társadalom számára összességében?

► Mit tanulhatnak egymástól a különböző szakértők?

► Hogyan biztosíthatunk jó minőséget, ha közben egyszerre többféle szükségletre is szeretnénk reagálni?

► Hogyan kell elképzelni egy ilyen típusú támogató tevékenységet?

► Szükség van hozzá az ápoló-gondozó személyzet újraképzésére? Ha igen, melyek a legszükségesebb kompetenciák?

► Szükséges-e az összes érintett szereplővel együttműködve helyi stratégiát alkotni ahhoz, hogy ezzel az összetett célcsoporttal foglalkozni tudjunk?

► Kell-e partnerséget kötnünk az egészségügyi hatóságokkal?

 

Jelen projekt azért kerül megvalósításra, hogy megvizsgáljuk, esetleg megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, s javaslatokat tegyünk a felvetett anomáliák kiküszöbölésére.

A Fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény „A Független életről a közösség részeként” című, 19. paragrafusa megerősíti az emberek közösségi életben való részvételének szükségességét. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az esély és az elérhetőség olyan kulcsszavak az említett ENSZ-egyezményben, amelyek cselekvésre hívnak fel.

 

A projektben a következő szervezetek partnerségi munkája valósul meg:

- AUSZTRIA: Jugend am Werk Begleitung von Menschen mit Behinderung GmbH

- BELGIUM: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)

- FRANCIAORSZÁG: Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei)

- MAGYARORSZÁG: Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány (Hand in Hand Foundation)

- LENGYELORSZÁG: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu (PSOUU)

- PORTUGÁLIA: CECD Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão Deficiente

- EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: Learning Disability Wales, in association with Cartrefi Cymru and Elite Supported Employment Agency

 

A projekt megvalósítása

 

A projekt első szakaszában a következő tevékenységek valósultak meg:

·        Kérdőív és összefoglaló jelentés készítése az új célcsoportot érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos okokról és kihívásokról

·        Hírlevél és projektleírás kidolgozása

·        Egyeztetés a nemzeti intézmények szolgáltatásairól, valamint az intézmények stratégiáinak és szolgáltatásainak kritikai elemzése, valamint egy erről szóló összefoglaló jelentés.

·        Jó gyakorlatok összegyűjtésére és rendszerezésére alkalmas szempontrendszer kidolgozása táblázat formájában (jó gyakorlatok „osztályozása”, követendő példák összegyűjtése, definiálása), a jó gyakorlatokról szóló szöveges jelentés előkészítéseként.

·        visszajelző kérdőív, időközi értékelő a projekt megvalósításának első szakaszáról

·        Minden egyes elvállalt dokumentum, szakmai anyag végső formájának elkészítéséért más-más partner felelős (fő koordinátor: Unapei (FR)), azonban annak kidolgozásában, véleményezésében minden partnerszervezet részt vesz.

·        Mobilitások

 

Eddig megvalósult partnertalálkozók (mobilitások):

A projekt első szakaszában 3 nemzetközi partnertalálkozó valósult meg, ebből a Kézenfogva Alapítvány (mivel később kapcsolódott be) az utóbbi kettőn volt jelen: Párizsban (1 fő) és a walesi Cardiffban (2 fő).

·         Párizs, Franciaország (2013. február): bemutatásra került a francia helyzet. A partnerek frissítették a nemzeti ügynökségeknek leadandó munkaprogramjukat. Elkészült az időközi értékelő kérdőív sablonja. Tereplátogatások valósultak meg helyi szolgáltató és egészségügyi szervezeteknél. Egyeztetés a következő találkozóig elvégzendő feladatokról.

·        Cardiff, Wales (2013. április): bemutatásra került a kettős diagnózissal rendelkezők ellátására vonatkozó walesi helyzet. A partnerek több helyi intézményt is meglátogattak (különböző célcsoportok és szolgáltatók látogatása kis csoportokban, gyakorlatorientált program, részvétel olyan különleges szolgáltatási tevékenységek bemutatóján, mint pl.: fogvatartott értelmi fogyatékos emberek számára működtetett reintegrációs program), amelyek tapasztalatait aztán kiértékelték. Megvitatásra került az intézmények stratégiájáról szóló kritikai elemzés aktuális állapota. Beszélgetések folytak a disszeminációs technikákról (hírlevél, weboldal, kommunikáció), majd a következő találkozó témáiról.

·        További megvalósítandó mobilitások:

-         2013. szeptember, Jaroslaw (PL)

-         2013. november, Budapest (HU)

-         2014. március, Cacém (PT)

-         2014. június, Brüsszel (BL)

 

Mit tanulhatunk ebből a projektből?

 

A projektben való részvétel során szembesültünk egyfelől az új (ti. kettős diagnózissal rendelkező) célcsoport létjogosultságával, másfelől azokkal a kihívásokkal, amelyek akadályozzák ezeknek az embereknek a megfelelő ellátását. Szembesültünk a hazai intézmények által nyújtott szolgáltatások hiányosságaival és azok pótlásának szükségességével. Mivel a projektnek intézményi látogatások is részét képezik, ez elősegítheti az egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal való kapcsolatunk erősödését, javulását. Az új célcsoport kihívásai egyúttal újfata módszertani kutatási területet is megnyitnak számunkra, amely elősegíti a szakmai fejlődést.