Gyakran ismételt kérdések- info.kezenfogva.hu

Vissza az intézmény kereséshez

Mi az az Infóbázis?

Vissza az intézmény kereséshez

Az itt felsorolt intézmények (iskolák, óvodák, támogató szolgáltatások, stb.) biztos, hogy fogadni fogják a gyermekemet?

Nem, az, hogy az infóbázisban szerepel egy szolgáltató, nem jelenti azt, hogy szabad kapacitásokkal is rendelkezik. Az, hogy adott köznevelési intézmény vagy szociális szolgáltató szerepel az infóbázisban azt jelenti, hogy fogad fogyatékos gyermekeket, illetve felnőtteket, egyes esetekben számukra speciális terápiát, illetve szolgáltatásokat biztosít, de nem biztos, hogy éppen van szabad kapacitásuk.

Integráló köznevelési feladatellátók esetében előfordulhat, hogy csak egyes sajátos nevelési igénnyel élő gyermeket tudnak megfelelő szaktudással ellátni.

Azt javasoljuk, hogy a szolgáltatás pontos keretét és tartalmát illető kérdéseivel mindenképp személyes forduljon az intézményekhez! Az ehhez szükséges kapcsolattartói információkat megtalálja az infóbázisban.

 

Vissza az intézmény kereséshez

Minden adatot megtalálhatok itt egy intézményre vonatkozóan?

A szolgáltatók nyilvános, közérdekű és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait találja meg az infóbázisban. Számos olyan információja lehet egy szolgáltatónak például a kapacitásaira, az igénybevétel feltételeire vonatkozóan, amelyet csak a honlapjukon közölnek. Az infóbázisban szolgáltatás elérhetőségei között megtalálja azokat az adatok, amelyek a kapcsolatfelvételhez szükségesek.

 

Vissza az intézmény kereséshez

Kinek kereshetek szolgáltatást?

Az Infóbázisban a fogyatékos emberek számára szolgáltatást biztosító szociális szolgáltatók, köznevelési feladatellátó helyek, illetve az állam és önkormányzat által jogszabályban szabályozott természetbeni és pénzbeli ellátásokat találja meg.

Az érintettek köre

 • Fogyatékos
  • Beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődés
  • autista
  • egyéb pszichés fejlődés zavarai
  • értelmi fogyatékos
  • hallási fogyatékos
  • Kromoszóma rendellenességek
  • Látási fogyatékos
  • Mozgásszervi fogyatékos
 • Pszichoszociális fogyatékos

 

Köznevelési feladat

 • általános iskolai nevelés-oktatás
 • előkészítő szakiskolai képzés
 • fejlesztő nevelés-oktatás
 • felnőttoktatás
 • Gimnáziumi nevelés-oktatás
 • készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás
 • kollégiumi ellátás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • Köznevelési feladat
 • Köznevelési módszerek
 • közoktatás jellegű szolgáltatást nyújtó módszertani intézet
 • óvodai nevelés
 • pedagógiai szakszolgálati feladat
 • speciális szakiskola
 • szakiskolai nevelés-oktatás
 • szakközépiskolai nevelés-oktatás
 • tartós gyógykezelés alatt álló tanulók oktatása
 • terápiás mozgásfejlesztés
 • utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
 • zeneoktatás

 

Gyermekvédelmi szolgáltatás

 • átmeneti lakásotthoni ellátás
 • családok átmeneti otthona
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás
  • A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
   • Bölcsőde
   • Családi napközi
   • Gyermekek átmeneti otthona
   • Gyermekjóléti szolgáltatás
   • Házi gyermekfelügyelet
   • Helyettes szülői ellátás
  • A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások
  • Gyermekotthon
  • Nevelőszülői hálózat
  • Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
  • Utógondozó otthon

 

 

Szociális szolgáltatás

·         Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások

o   Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

o   Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

o   Lakóotthoni ellátás

o   Rehabilitációs intézményi ellátás

o   Támogatott lakhatás

 

·         Szociális alapellátás

o   Családsegítés

o   Falugondnoki szolgáltatás

o   Házi segítségnyújtás

o   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

o   Közösségi ellátások

o   Nappali ellátás

o   Szociális étkeztetés

o   Támogató szolgáltatás

o   Tanyagondnoki szolgáltatás

 

Ellátás típusok

·         Kedvezmény

·         Pénzbeli

·         Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

·         Természetbeni

Vissza az intézmény kereséshez