Ellátások típus szerint

 

FIGYELEM!
A szociális szakosított ellátások, és a gyermekjóléti alapellátások rész frissítése folyamatban van!
A 2020. január 1-ével változott ellátások frissítésének befejezése előreláthatólag 2020. február 28.

Vissza az intézmény kereséshez

 

Pénzbeli

A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai - REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS
A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai - ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS
A megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásai - ROKKANTSÁGI JÁRADÉK
Álláskeresők pénzbeli ellátásai - ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK
Álláskeresők pénzbeli ellátásai - KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
Álláskeresők pénzbeli ellátásai - NYUGDÍJ ELŐTTI ÁLLÁSKERESÉSI SEGÉLY
Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁS
Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - KÉPZÉSI TÁMOGATÁS
Foglalkoztatást elősegítő pénzbeli támogatások - LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
Pénzbeli családtámogatási ellátások - ANYASÁGI TÁMOGATÁS
Pénzbeli családtámogatási ellátások - Családi pótlék/ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
Pénzbeli családtámogatási ellátások - Családi pótlék/NEVELÉSI ELLÁTÁS
Pénzbeli családtámogatási ellátások - Gyermekgondozást segítő ellátás
Pénzbeli családtámogatási ellátások - Gyermeknevelési támogatás (GYET)
Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - CSALÁDBAFOGADÓ GYÁM RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTANDÓ RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS
Pénzbeli gyermekvédelmi ellátások - GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE
Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS
Pénzbeli szociális ellátások - ÁPOLÁSI DÍJ, EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ, KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ
Pénzbeli szociális ellátások - aktív korúak ellátása - FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS
Pénzbeli szociális ellátások - GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)
Pénzbeli szociális ellátások - IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
Pénzbeli szociális ellátások - TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSA
Pénzbeli szociális ellátások - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
Hozzátartozói pénzbeli nyugellátások - ÁRVAELLÁTÁS
Súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli ellátásai - AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS
Súlyos mozgáskorlátozott személyek részére – KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNY
Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS
Súlyosan fogyatékos személyek pénzbeli ellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA
 

Természetbeni

Súlyos mozgáskorlátozott személyek természetbeni ellátásai - PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY
Természetbeni szociális ellátások - EÜ. SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
Természetbeni szociális ellátások - KÖZGYÓGYELLÁTÁS - alanyi jogcím
Természetbeni szociális ellátások - KÖZGYÓGYELLÁTÁS - normatív jogcím
Természetbeni gyermekvédelmi ellátások - RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
Természetbeni gyermekvédelmi ellátások – INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS; INGYENES SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

 

Kedvezmény

Kedvezmények családok részére - nagycsaládos háztartások részére biztosított földgáz árkedvezmény
Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő CSALÁDI KEDVEZMÉNY
Kedvezmények családok részére - összevont adóalapot csökkentő ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE
Kedvezmények családok részére - TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS
Kedvezmények súlyos mozgáskorlátozott személyek részére - GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNY
Kedvezmények súlyosan fogyatékos személyek részére - összevont adóalap adóját csökkentő SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY
Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - földgázellátás
Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - villamosenergia -ellátás
Kedvezmény szociális rászorultság alapján - VÉDENDŐ FOGYASZTÓ - víziközmű -ellátás

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - CSALÁDSEGÍTÉS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - ÉTKEZTETÉS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSOK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - NAPPALI ELLÁTÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások - TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - LAKÓOTTHONOK
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások - TÁMOGATOTT LAKHATÁS
 

 

Vissza az intézmény kereséshez