Az Európai Gondozási Tanúsítvány

Az Európai Gondozási Tanúsítvány (EGT) az első apró lépés ahhoz, hogy a szociális gondozási szolgáltatások minősége Európa-szerte egységes tudásbeli és szemléleti alapon nyugvó, magas szakmai színvonalú lehessen. Az EGT ennek az egységes szintnek a mérőeszköze és tanúsítványa. Az EGT a szociális szektor belépő szintjeként határozható meg.

A 14 tagországot képviselő szervezetekből álló projektben (a résztvevők körét folyamatosan szélesítjük) meghatároztunk egy közös megegyezésen alapuló, minimálisan elvárható szintet a szociális gondozó szakemberekkel szemben. Ez a szint valamennyi Európai Uniós tagországban érvényes a szociális gondozás területén. E mögött az elvárási szint mögött megjelenő tudástartalmat összefoglalóan a „szociális gondozói alaptudás tanulási kimeneteinek” (angol rövidítése BESCLO: Basic European Social Care Learning Outcomes) nevezzük. Az Európai Gondozási Tanúsítványt az kaphatja meg, aki sikeres vizsgát tesz, és ezáltal bizonyítani tudja, hogy a szociális gondozói alaptudás minden tanulási kimenetére vonatkozóan megfelelő ismerettel rendelkezik.

Bővebb információ: http://www.eccertificate.eu/index.php?id=13

Víziónk

Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki, aki a szociális szektorban dolgozik valamely európai uniós tagállamban, rendelkezzen az Európai Gondozási Tanúsítvánnyal, vagy legyen lehetősége letenni a vizsgát. Ezen keresztül Európa-szerte egy egységes és közös tudásalap jöhet létre a szociális gondozási szolgáltatások terén.

Szeretnénk elérni, hogy a munkavállalók valamennyi Európai országban használhassák a tanúsítványukat. Legyen ez egy Európa-szerte ismert és elismert tanúsítvány, amely bizonyítja, hogy a munkavállaló rendelkezik a szociális gondozás alapjaira vonatkozó megfelelő minőségű és szintű tudással. Így a munkáltató is biztos lehet abban, hogy a munkavállalói azonos értékek mentén végzik munkájukat, azonos követelményeknek felelnek meg eltérő nemzeti képesítéseik ellenére, vagy meg tudnak felelni ezeknek a követelményeknek abban az esetben is, ha éppenséggel nincs képesítésük. Az Európai Gondozási Tanúsítvánnyal rendelkező munkavállalók pozíciói, elhelyezkedési esélyei növekednek. Európai szinten javulni fog a foglalkoztathatóság és a munkavállalók mobilitása a szociális szektorban.