2010. évi közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§. c./ pontjának 11. alpontjában nevesített, “hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése” és a 18. alpontban nevesített „munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások” közhasznú tevékenységet végez.

Az Alapítvány semmiféle politikai tevékenységet nem végez, és nem végezhet, pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Sem helyi, sem országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az Alapítvány minden bevétele - a tevékenység végzése feltételeit biztosító működés fenntartása mellett - kizárólag a célok megvalósítását szolgálják.

Az Alapítványnak a Kuratórium döntése alapján vállalkozási tevékenysége is lehet, annak bevétele kizárólag a közhasznú cél megvalósítását szolgálhatja, és nem veszélyeztetheti azt. Az esetleges vállalkozás, illetve a gazdálkodás során elért eredmény fel nem osztható, hanem csak a közhasznú tevékenységre fordítható.

KézenFogva alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése.