Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Kedvezmény - Összevont adóalap adóját csökkentő SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

Joghely:1995. évi CXVII. törvény 35.§ (1) bekezdése, 40.§ (1) bekezdése. 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.
Az ellátás típusa:Kedvezmény
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás:A személyi kedvezmény A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS MAGÁNSZEMÉLY ÖSSZEVONT ADÓALAPJÁNAK ADÓJÁT CSÖKKENTI – az erről szóló igazolás, határozat alapján. MÉRTÉKE : a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején - HAVONTA az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak megfelelő összeg. A miminálbér havi összege 2015.január 1-től: 105.000 Ft.
Az ellátásra jogosultak: Súlyosan fogyatékos személy, Egyéb, jogszabály által meghatározott pénzellátásban részesülő személy
A jogosultság feltétele:SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYNEK AZT KELL TEKINTENI a) aki –az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feltételek alkalmazásával –az említett kormányrendelet mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került, b) aki rokkantsági járadékban részesül c) fogyatékossági támogatásban részesül.
Az igény benyújtásának formája:A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG FENNÁLLÁSÁT IGAZOLNI KELL A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezései alapján AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁT CSÖKKENTŐ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ BETEGSÉG, ILLETVE FOGYATÉKOSSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS AZ ÁLLAPOT VÉGLEGES VAGY ÁTMENETI JELLEGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA SZAKAMBULANCIA VAGY KÓRHÁZI OSZTÁLY SZAKORVOSA JOGOSULT. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító,a fent hivatkozott rendelet mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó igazolást a) szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy b) a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa állítja ki. AZ IDEIGLENES IGAZOLÁST ÉVENTE KELL KIÁLLÍTANI az adóévben fennálló, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságot megalapozó betegségről, illetve fogyatékosságról. ABBAN AZ ESETBEN, HA A FOGYATÉKOSSÁG VÉGLEGESSÉGE KERÜLT MEGÁLLAPÍTÁSRA, a szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy a beteg választott háziorvosa végleges igazolást állít ki. A FENTIEKBEN FOGLALTAKAT 2010. JANUÁR 1-JÉTŐL KELETKEZETT JÖVEDELMEK TEKINTETÉBEN KELL ALKALMAZNI. Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát e rendelet hatálybalépését megelőzően a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már igazolták, a korábban kiadott és 2009. december 31-én hatályos igazolása e rendelet hatálybalépését követően is hatályosnak tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiállítani.
Megjegyzés:FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: ÖSSZEVONT ADÓALAP : az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ADÓJÁT CSÖKKENTŐ KEDVEZMÉNYEK EGYÜTTES ÖSSZEGE legfeljebb sz összevont adóalap adójának összegéig terjedhet. Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásban vagy a munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ennek hiányában, valamint adóhatósági közreműködéssel benyújtott egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, 3. őstermelői kedvezmény, 4. egyéb
Adatfrissítés dátuma: 2015.01.14.

HTML fájl generálva: 2015.06.19. 15:36


eXTReMe Tracker