Az adatbázis és a weboldal üzemeltetője a KézenFogva Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
e-mail: info@kezenfogva.hu
honlap: www.kezenfogva.hu

A keresett adatok az alábbiakban olvashatók:

Egészségkárosodottak nyugdíjszerű rendszeres pénzellátásai - VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA

Joghely:A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29/A. § (2) bekezdése
Az ellátás típusa:Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás:"KIFUTÓ" ELLÁTÁS. 2001. JÚLIUS 1.-TŐL NINCS ÚJ MEGÁLLAPÍTÁS. Azok számára, akik korábban szereztek jogosultságot vakok személyi járadékára, az ellátást továbbra is folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. 2013. június 1-jétől a vakok személyi járadéka havi 16 160 forint összegben jár. A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁT 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYNEK A NYUGELLÁTÁSOK ÉVENKÉNTI RENDSZERES EMELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI SZERINT, AZZAL MEGEGYEZŐ MÉRTÉKBEN EMELNI KELL. ( Az emelés mértéke 2014.01.01-től a 494/2013. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezése alapján: 2,4 %-os.) AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MELLETT KERESŐTEVÉKENYSÉG - KERESETI KORLÁT NÉLKÜL - FOLYTATHATÓ.
A jogosultság feltétele:
Az igény benyújtásának formája:
Megjegyzés:AKI VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜL, AZ FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN CSAK AKKOR RÉSZESÜLHET, HA LEMOND A JÁRADÉKRÓL. A fogyatékossági támogatást az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatóságánál, a fővárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságánál lehet igényelni. A kérelem a megyei Kormányablaknál is benyújtható, vagy elektronikus űrlapon előterjeszthető. (Részletesen lásd a fogyatékossági támogatásnál). Amit tudni kell még: HA A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY KÉRI A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁT, DE NEM KÉRI AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁT, A KÉRELEMHEZ NEM KELL CSATOLNI A HÁZIORVOSI BEUTALÓT. Az igazgatóság a rehabilitációs szakigazgatási szerv megkeresése nélkül állapítja meg a kérelmező támogatásra való jogosultságát. Ebben az esetben a 2013. június 1-től 19.500 Ft fix öszegben meghatározott fogyatékossági támogatásra jogosult. (Az ellátás összege 2014. januártól 2,4 %-al emelkedett.) HA AZONBAN KÉRI AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁT, A TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ A HÁZIORVOS ÁLTAL KIÁLLÍTOTT ORVOSI BEUTALÓT KELL MELLÉKELNI. Az orvosi beutalóban a háziorvos feltünteti a kérelmező látási képességének a mértékét, véleményt ad a kérelmező önkiszolgálási képességének minősítéséhez, valamint nyilatkozik arról, hogy ha az önkiszolgálási képesség megállapításához a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, azt hol indokolt elvégezni. Az Igazgatóság a kérelmező által benyújtott orvosi beutaló megküldésével – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet. Ha a rendelkezésre álló orvosi beutaló nem alkalmas az önkiszolgálási képesség minősítésére és a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a vizsgálatot a háziorvosi beutalóban javasolt helyen végzi el. Ha megállapítást nyer, hogy önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik, akkor részére a 2013.június 1-től 24.000 Ft fix összegben meghatározott fogyatékosági támogatás kerül megállapításra. (Az ellátás összege 2014. 01.01-től 2,4 %-al emelkedett.) A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSIT az alábbiak szerint: a HELYKÖZI KÖZLEKEDÉSBEN valamennyi helyközi belföldi, menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás (vasúti, helyközi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) igénybevételekor 90 %-os bérletkedvezményre , és szintén 90 %-os jegykedvezményre jogosult a vakok személyi járadékában részesülő személy. A HELYI KÖZLEKEDÉSBEN a kedvezmény mértéke 100 %. A VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLY 1 FŐ KISÉRŐJE IS JOGOSULT KEDVEZMÉNYRE AZ ALÁBBIAK SZERINT : a helyközi viszonylatban 90 %-os jegykedvezmény, a helyi közlekedésben pedig 100 %-os jegykedvezmény illeti meg a kísérőt. A kedvezmény igénybevételéhez a kifizetőhely igazolása szükséges.
Adatfrissítés dátuma: 2014.01.17.

HTML fájl generálva: 2014.09.05. 14:12


eXTReMe Tracker